Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josefakrarup

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 12:59 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josefakrarup

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 01:30 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josefakrarup

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 01:33 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yerkolloncon

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 04:52 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rioma_rg

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 01:19 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvaro_zuniga

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 05:31 ΜΜ -04

Περιγραφή

Encontrado en puerto varas, tenia olor a "doko". presencia de arboles nativos,

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elecho

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:50 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuyosnatural

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardomondacalara

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2023

Περιγραφή

Sobre madera de Nothofagus sp. en descomposición, en un bosque mixto con predominancia de Nothofagus spp., posterior a precipitaciones nivosas.
A. adrienneae.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatodopasando

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 10:29 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 01:41 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristianriquelme

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 04:17 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristianriquelme

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 04:24 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camilaurrutia

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 09:53 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanis_cossio

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 12:22 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Περιγραφή

Confirmada por C.M Baeza. Esto ampliaría su distribución al sur de la RM. Encontré varias poblaciones en Rangue, Paine. cerca a la ex laguna aculeo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardomondacalara

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 08:13 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nativ4

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 04:08 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camilaurrutia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 04:51 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegomontero

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 04:03 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυοκάστορας (Myocastor coypus)

Παρατηρητής

gbrl_nativa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 03:54 ΜΜ -03

Τόπος

Cartagena (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanis_cossio

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 05:26 ΜΜ -03

Περιγραφή

Hongo sobre fuste de Myrceugenia exsucca

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_silva

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2023 10:43 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kuntur08

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021

Περιγραφή

Natural infection of Chiromyzinae larvae (Diptera: Stratiomyidae) in
southern Chile by Tolypocladium valdiviae sp. nov. https://doi.org/10.1016/j.funbio.2022.12.004

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulaceae

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 03:24 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυανοβακτήρια (Συνομοταξία Cyanobacteria)

Παρατηρητής

educarrero

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2015 12:47 ΠΜ -03

Περιγραφή

Estromatolitos Salar de Llamara.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 03:42 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nitsuga74

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 02:01 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgeeduardo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 01:34 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelsonqm29

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 05:48 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Chiloé, CL-LL, CL (Google, OSM)

Περιγραφή

Encontrada por @bastian_gargiulo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Chiloé, CL-LL, CL (Google, OSM)

Περιγραφή

Encontrada por @bastian_gargiulo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardomondacalara

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 12:57 ΜΜ -03

Περιγραφή

Saprófito.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardomondacalara

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 02:02 ΜΜ -03

Περιγραφή

Saprófito.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablonunezfuentes

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 02:34 ΜΜ -04

Περιγραφή

Parasitando larva de Lasiocampidae (Lepidoptera)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsprta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 04:38 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niboldus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 02:08 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boldito

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 01:44 ΜΜ -03

Περιγραφή

me llamó la atención su color amarillo (o será donde recién salió de la pupa?)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leo_hormaros34

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 10:00 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 08:03 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loremiranda

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 12:34 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thalia56

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 06:38 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah_siegel

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2019 12:14 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 06:16 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 04:34 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 04:14 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 03:53 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matias_saa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 03:21 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callampero_esclerofilo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 04:02 ΜΜ -04

Περιγραφή

En Molle (Schinus laetifolius).
Fotografia de Alvaro Vidal.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2018 11:28 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardomunozfotografia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 03:50 ΠΜ -03

Τόπος

Los Lagos, Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgardonn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 04:34 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielaperezorellana

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 12:10 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 03:53 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristianriquelme

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 07:25 ΜΜ -04

Περιγραφή

Fructificación de Morchella. Emergió desde materia orgánica descomposición que contenía restos ascocarpos de la temporada anterior, de procedencia desconocida. Emergió sin una asociación ectomicorrícica aparente junto a un añoso ejemplar de Prunus domestica. Existen antecedentes de que Morchella es capaz de crecer como simbionte ectomicorrícico y saprótrofo (Buscot 1993, Hobbie et al. 2016). Fotografía por Fabián Riquelme.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renato_otarola

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callampero_esclerofilo

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2018 12:36 ΜΜ -03

Περιγραφή

Parasita exclusiva del Quillay (Quillaja saponaria). Carpoforo juvenil de gran tamaño, blando al apretarlo, intensa esporada color azufre que contrasta con la corteza negra del quillay. Hormigas usualmente son halladas extrayendo cosas del himenio.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yeco_con_mayonesa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 03:34 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dg_wildlifefotos

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 12:39 ΠΜ -04

Τόπος

Quebrada el Tigre (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Φάλαινα (Balaenoptera musculus)

Παρατηρητής

pablogutierrezmaier

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Περιγραφή

Ballena azul hembra juvenil que varó en Punta Delgada, Magallanes, se realiza necropsia del ejemplar junto al museo de Rio Seco. No se hallan heridas ni plástico en los estómagos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Φάλαινα (Balaenoptera musculus)

Παρατηρητής

jonathan804

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτεροφάλαινα (Balaenoptera physalus)

Παρατηρητής

felipe_araya

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Chile (Google, OSM)

Περιγραφή

individuo solitario. gracias a vuelo de Drone se pudo confirmar su especie

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipe_araya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021 01:16 ΜΜ -03

Περιγραφή

umbrella de 3 centimetros de diametro

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipe_araya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2021 08:15 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipe_araya

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2019 11:58 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipe_araya

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2019 12:54 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipe_araya

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2019 11:43 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isiss

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dalaila

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 05:48 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dalaila

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2022 12:19 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estomas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 12:39 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callampero_esclerofilo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2019 07:37 ΜΜ -03

Περιγραφή

Creciendo en Molle (Schinus laetifolius). Registro de los años 2019-2020. Es uno de los molles mas antiguos de la quebrada, el hongo debe ser antiguo tambien ya que su tamaño estaba cercano a los 50[cm].

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dg_wildlifefotos

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 06:31 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2016

Περιγραφή

One of at least three species hiding under the names P. plicatus/nothofagi. This one shows and abrupt transition from the brown stipe to the spines, incomplete rosettes, and golden yellow hyphae in the soil.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_lyttle

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2016 12:10 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Phellodon sinclairii, growing in mixed red/mountain beech forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pallantejm

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2019 12:48 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiepi

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2019 01:40 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 04:18 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbeem

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 11:44 ΠΜ NZST

Περιγραφή

More toothed fungi growing under hard beech. See the hard beech leaf for a size comparison

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahmilicich

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 09:44 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suz_patterson

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 01:59 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kchibnall

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 11:05 ΠΜ NZST

Περιγραφή

In beech forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osmair77

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callampero_esclerofilo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2017 07:41 ΜΜ -03

Περιγραφή

En molle (Schinus laetifolius)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 01:12 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderrehbein

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 11:17 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderrehbein

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 04:45 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderrehbein

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 04:49 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderrehbein

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 02:24 ΜΜ -04
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 04:17 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 02:23 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderrehbein

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 04:40 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderrehbein

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 05:09 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderrehbein

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 04:36 ΜΜ -04
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

motleycow

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 06:17 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderrehbein

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 11:53 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderrehbein

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 06:16 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderrehbein

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 12:14 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderrehbein

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2021 02:01 ΜΜ -03