Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderr

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2016

Τόπος

Meadowridge common (Google, OSM)

Περιγραφή

Slug-eater


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_h

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2019 09:24 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philippa5000

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 10:34 AM SAST

Περιγραφή

Very small couple of Cape spittlebugs on a stalk of vetch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

don_k

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2017 06:33 PM HST

Περιγραφή

Hard to spot, only a couple of individuals seen, haven't relocated since 2017, but cutting taken then is growing well and available for ID confirmation and material for restoration of degraded areas at that site.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexlansdowne

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2019 03:10 PM SAST

Περιγραφή

Of 50-100 planted, 1 survived. Wrong niche selected. This species seems to prefer slightly drier areas underneath or to the south of other larger bushes. A bit difficult to tell exactly what community it cooccoured in as it is Extinct in the wild; but some useful data for modeling this found at Tokai.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερείκη (Γένος Erica)

Παρατηρητής

vynbos

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2018 11:57 AM SAST

Περιγραφή

growing on rocks

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmerry

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2018 09:26 AM SAST

Περιγραφή

A bit past it's prime - flowers are now brown and dry and difficult to spot. Sprawling plants in a watercourse.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2012

Περιγραφή

Fountainbush


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2019 11:01 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaretacea

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2013

Περιγραφή

Lycopodium gnidioides


A clubmoss - one of the 'fern allies' - an intriguing early vascular plant. I have taken a close-up of a branch showing the much more open lance shaped leaves and the tightly tiled triangular sporophylls protecting the sporangia sacs on their inner surfaces.
Did you know that Lycopodium powder (spores) can be ignited into spectacular fireballs - much loved by magicians?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpvoget

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2016

Περιγραφή

Flowering sedge?


Lots of them at the edge of streams and in damp spots.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασπότρυγγας (Tringa glareola)

Παρατηρητής

gawie

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2017 01:21 PM SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοσκέλης (Tringa nebularia)

Παρατηρητής

pma

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2018 04:00 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pma

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2018 07:55 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτίτης (Actitis hypoleucos)

Παρατηρητής

sander1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2018 11:06 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastarr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2019 08:19 AM SAST

Τόπος

Tuli, BW-CE, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremygilmore

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 11:29 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarobinson

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2018 10:21 AM SAST

Περιγραφή

A small low growing plant sprawled over rocks. Pale yellow flower with petals strongly curved back. Long style branched into three. Narrow pointed round leaves.