Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφηνόουρος Αετός (Aquila audax)

Παρατηρητής

boogan_boy

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 01:57 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grampianshiker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 10:37 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukemcooo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 11:54 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Fagus that has never been able to grow any higher than this rock due to strong westerly winds

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

japh

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2016 03:10 ΜΜ +11

Περιγραφή

This was taken during the "turning of the fagus", at Lake Fenton, when the leaves have changed colour but before they've dropped. Quite spectacular.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanglefooted

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 11:49 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Found on N. gunnii

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pglaouto

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2024 07:44 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2024 02:13 ΜΜ AEST

Περιγραφή

under eucalytpus bark

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristantas

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 12:56 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philcol

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 10:53 ΠΜ AEST

Περιγραφή

In saturated mud or under shallow water at the edge of a gently flowing channel in the Mersey River bed. Apparently attached to litter or fine sediments. Spores 21.5-24 x 15.5-16 microns. Images of asci and paraphyses x400, spores x1000.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wmblom

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2016

Τόπος

Titirangi (Google, OSM)

Περιγραφή

My favourite little parasite this season:
There were at least 2 individuals of this small braconid wasp stalking the green vegetable bugs on the Cleome in my garden. (Were they first discovered in NZ by you, Stephen?)
The first one (photos 1-7) quite obviously was successful in parasitising a bug, but the second one (photos 8-17) was never quite able to connect, despite a number of attempts.
It was fascinating to watch the behaviour. Mostly the wasps managed to stay behind the bugs, and so out of sight. However, occassionally they were rumbled and then got short shrift from the Nezara.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenncxoxo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 04:48 ΜΜ AEDT

Τόπος

Derinya Dr (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisclose

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2013 11:46 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

saskia64

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2023 03:52 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλατύποδας (Ornithorhynchus anatinus)

Παρατηρητής

chocolatelily90

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2016 07:00 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)

Παρατηρητής

ramitsingal

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 04:24 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2024 03:54 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kittenkong

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2024 01:18 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flolikesfrogs

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 12:50 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

It was next to a small swamp pond/ puddle next to the Mount Anne track.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eamonn_c

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 03:40 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waterbugwrangler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2016 02:52 ΜΜ AEST

Τόπος

Latrobe TAS 7307 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 02:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buggersofoz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 05:15 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2020 10:14 ΜΜ +11

Περιγραφή

1 individual Found on Gastrodia sesamoides.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arebee

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2015 05:58 ΜΜ CDT

Τόπος

champaign il (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

premjyoti

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2024 04:27 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henry_gee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 11:23 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cootharinga

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2020 03:24 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopher0lee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 09:04 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)

Παρατηρητής

tassietravelsblog

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 06:16 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

third_silence_photo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Τόπος

Tasmania, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simongrove

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2017 05:08 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Enamelled spider Plebs bradleyi on Diuris orchid, Wind Song, Little Swanport, Tasmania, October 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliviafitch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 02:45 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pg18

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2000

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philcol

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2023 10:00 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Tall erect stem in riverine forest. Two smaller stems seen nearby.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zosterops99

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 03:05 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

I think

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-k

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2023 06:23 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattdowse

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 11:12 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel_ecology

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 01:36 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kissyourcactus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 11:51 ΠΜ AWST

Περιγραφή

Finishing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yoshi55

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 02:25 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveweevils

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:37 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Perhaps Micropathus cavernicola?
Body length c. 40 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aden71004

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 02:02 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristantas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Tasmania, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

george_vaughan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 02:36 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλόμορφα (Ανθυποτάξη Tipulomorpha)

Παρατηρητής

mole

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 07:57 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eroger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 11:54 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattytestoni

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 08:52 ΜΜ AEST

Τόπος

Australia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάπτερη Φάλαινα (Megaptera novaeangliae)

Παρατηρητής

wouterkoch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 12:24 ΜΜ AEDT

Τόπος

Tasmania, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Identified as Humpback Whale HW-MN1110353 by happywhale.com

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chesther

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 09:31 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Was crossing the road above a stream that went through a culvert under the road. The water level was high due to recent rain and the steam flowing fast.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

george_vaughan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 10:59 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wrighteye

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 04:04 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonwatson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 04:35 ΜΜ AEDT

Τόπος

Anglesea (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

george_vaughan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 10:25 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zosterops99

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 01:22 ΜΜ AEST

Περιγραφή

I like Platyhelminthes. Can someone make a Tas flatworm site so that I can ID them?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zosterops99

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 01:12 ΜΜ AEST

Περιγραφή

I like Platyhelminthes. Can someone make a Tas flatworm site so that I can ID them?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aljaybe

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 01:48 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Only one bird observed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellenforsyth

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 09:07 ΠΜ ACST
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

franklinhermit

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Περιγραφή

Insect on fungus, Southern Tasmania

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garth_harwood

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 09:59 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Host: Valley Oak.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 04:25 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Very strange observation - this doesn't appear to be the only winter-flowering Thelymitra (T. hiemalis), so I'm not sure what's happened with flowering in early July!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrymuns

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 02:29 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabelleabwood

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 01:38 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frya

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 10:21 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xalted

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 08:03 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Body 11cm, wing span 14cm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκουρούνα (Corvus corone)

Παρατηρητής

krumpianking

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 10:57 ΠΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 01:41 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgadek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 02:09 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divercraig

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 12:04 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angusforbes

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2023 09:51 ΜΜ AEST

Περιγραφή

never seen this before, almost cried

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arachon

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 06:13 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

recorderer

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 12:32 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

some sort of parasite on the eucalypt lewaf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael5617

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2017 11:18 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micahv

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 11:29 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

This little gentianella growing in damp grasslands and seasonally inundated wetlands on mass at the moment in Lake Augusta area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gagefuller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 03:28 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_kurek

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 03:52 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

100's of beetles swarming on the Eucalyptus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marietarrant

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 02:36 ΜΜ AEST

Περιγραφή

seen on Sickle leaf Wattle (Acacia falcata)

White-flecked acacia jewel beetle

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milney2000

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 02:33 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggiribet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 04:38 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggiribet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 11:38 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 10:06 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben69

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 08:56 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristantas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 08:11 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattytestoni

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 09:17 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θυλογαλή Της Τασμανίας (Thylogale billardierii)

Παρατηρητής

george_seagull

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 12:15 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Mavista Creek, South Bruny.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philcol

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 02:19 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Steep quartzite cliff above Dove Lake. 2 small plants noted.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 05:15 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catalinatong

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 06:25 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margot_oorebeek

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 10:50 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanayton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 02:44 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsatler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2017 05:04 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanchristo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 02:54 ΜΜ AEDT

Τόπος

A J Davis Reserve (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavonis

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 10:25 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

taken off the Landing, Tasman Island

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter27

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 10:07 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Γουνοφόρα Φώκια (Arctocephalus pusillus)

Παρατηρητής

isaacclarey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 08:12 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbergavin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2010 01:54 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micahv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 10:24 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Big approx 25mm assassin bug

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessster78

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 08:45 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simongrove

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 10:20 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Velvetworm Ooperipatellus species, forest below Walkers Lookout, Flinders Island, Tasmania, November 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trigonotarbida

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 02:52 ΜΜ AEDT