Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaschf

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2020 10:22 ΠΜ NZST

Τόπος

Opua, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Not quite sure what mushroom this is but they are plentiful in the lawn behind the house.
When cut in half they don't go blue but pealing off the sponge gills they turn blue.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2018 11:41 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Growing on a mossy bank beside a track in broadleaf-podocarp forest. Caps to 30 mm across. Stems covered with short hairs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnim

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 09:37 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougalt

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2018 07:09 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Mycena sp. 'Nile River'. Went back after a tip from J. Cooper that these might be bioluminescent. They were emitting a faint glow.

Exposure times of 6-8 minutes at f/8 and ISO 3200 were reasonable. Some post-process tweaking.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lanfam

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2018 03:57 ΜΜ HST

Περιγραφή

Dendrodoris denisoni

Order: Nudibranchia
Suborder: Doridina
Distribution: Three Kings to Fiordland

Nudibranch! We found a few of these in the rock pools.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emma-and-tom

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2017

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on the predator-proof fence.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haydon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2017 02:50 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Mass stranding with millions spread along a long exposed coast line

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κέα (Πτηνό) (Nestor notabilis)

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδροπόσουμ (Trichosurus vulpecula)

Παρατηρητής

williambrockelsby

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2017 10:47 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikey_crikey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2016 08:38 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun-lee

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2016

Περιγραφή

Eating a landhopper

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aunty

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2016

Τόπος

Kermadec Islands (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2016

Τόπος

Henderson Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

Is it a fish? Is it a slug? Is it a fishy anemone? I do not have a clue what this is!

It is about 30mm long and there were a few of them in the sand - outgoing tide nearly on the turn. Most were buried and only the "fan fin" was showing.

Resting on the wet sand, when the sand collapsed it arched it's face upwards (2nd and third photos) and seem to spawn capsule from somewhere - there are 2 floating in the 4th pic.

Totally hypnotic, by the time my sister-in-law and I carried on the brother had walked 2kms away from us!