Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariannebroug

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2023 11:38 ΠΜ ACST

Περιγραφή

On Xanthorrhoea semiplana.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariannebroug

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 10:46 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

A large Salticidae. On Xanthorrhoea semiplana.

Looks distinctly Opisthoncus to me although I can't find any species that look similar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariannebroug

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 11:12 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

A largish jumping spider, perhaps 12mm. Photos taken in the pouring rain. Spider on Xanthorrhoea semiplana.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

titreeren

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 09:33 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

body approx 4mm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariannebroug

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 11:13 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregsmithau

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 05:45 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariannebroug

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 10:32 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Now I'm aware of them, I am seeing them frequently. I think this is now the 5th sighting ... not all recorded on iNat.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariannebroug

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 10:13 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Mating. Very small robber flies.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 06:01 ΜΜ PDT

Περιγραφή

hunting near catclaw acacia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 02:10 ΜΜ ACST

Περιγραφή

One of 3 adults seen on this dive.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whittie

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 09:16 ΠΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobaltducks

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobaltducks

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Ετικέτες

UV

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchsmith

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2015 01:40 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beardedvulture

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 01:25 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltmarshsteve

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:54 ΜΜ ACDT