Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markolivier

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2018 02:51 ΜΜ EDT

Περιγραφή

on a narrow bush road - I was attempting to photograph the Monarch which was patrolling the small area of blossoms - it would not perch for me - it then stopped flying and when I approached where I had last seen it -- from the ground the dragonfly flew up to perch with its prey.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sneak-e

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 10:46 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Attracted to Mercury Vapor light/sheet at night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colindjones

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 06:34 ΠΜ EDT

Περιγραφή

at sheet with MV light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine123

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2019 01:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurthennige

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2008 01:20 ΜΜ EDT