Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 12:07 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hirons

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2018 12:35 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timmcclurg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2017 03:41 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hrodulf

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 04:31 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angus_burns

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2021 03:15 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ockertvs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2019 11:26 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timmcclurg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2015 01:28 PM SAST

Περιγραφή

Preying upon a Guttural Toad

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tessabrunette

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2017 03:57 PM SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2020 05:17 PM SAST

Περιγραφή

Not sure if this was a mating ritual, fighting males or a feeding process but these two were at it on my neighbor's roof. Distant shots!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2017 06:24 PM SAST

Περιγραφή

Osprey with prey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2015 05:01 PM SAST

Περιγραφή

with prey, a locust I think?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushboy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 08:14 AM SAST

Περιγραφή

Syringas give you bounce

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)

Παρατηρητής

johan_steyn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2017 04:25 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konkoit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 11:04 AM SAST

Τόπος

Mtunzini (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylandavidsmith

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 05:40 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 09:51 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavinfalck

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 11:37 AM SAST

Περιγραφή

This snake was being mobbed by a pair of Cape Robins.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerstin127

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 09:32 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hrodulf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 03:35 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickleggatt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 11:57 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδοπελεκάνος (Pelecanus onocrotalus)

Παρατηρητής

fionahellmann

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 10:12 AM SAST

Περιγραφή

Ongegund dam, a favourite birding spot, but when we left, we called it Moordenaars Dam (Murderers dam). A group of pelicans was already there, some in the water and what at first we thought was fishing, as there are quite large fish in the dam. Then we realised that they weren't catching fish - they were attacking Spur-winged geese goslings, drowning them, then swallowing them. I suspect that they were also preying on other species but they were too far away to make a positive ID.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dherbert

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2014 02:21 PM GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

i_georgala

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 08:03 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carinalochner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 02:57 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moira_fitzpatrick

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 10:38 AM CAT

Περιγραφή

Moulting

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cliffdorse

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 05:07 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanparr

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 04:01 PM SAST

Περιγραφή

This tiny wasp drank moisture from the rims of both eyes. The toad seemed unbothered, just slowly blinked his eyes when the wasp stepped on them too much. Fascinating to see!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavinfalck

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 02:22 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roylesafaris

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2011 11:56 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 09:09 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushboy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 01:54 PM SAST

Περιγραφή

56 minutes of hard labour

She diligently buried her eggs in a bare patch of earth on the pavement, right at the kerbside. Seemed to dig individual holes for each egg within about a 1 metre long strip. I counted 12 digging/covering spots. Was greatly relieved to see her scurry safely to her wall, which she climbed a little way then rested. She ignored 2 passing cars and 3 wandering Hadedas during her near-hour mission.
Inspected the site the next morning (after gentle overnight rain) - hoping to find a discarded egg - and was amazed to see how undisturbed the soil appeared. No, I didn't probe for eggs!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

stevewoodhall

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2009 05:06 PM SAST

Περιγραφή

Photographed from eggs observed being laid on Berkheya bipinnatifida in Giba Gorge near Gillitts

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lourense31

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 08:25 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 03:55 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stproc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 04:46 PM SAST

Τόπος

False Bay, WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanparr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2019 04:27 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hrodulf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 05:43 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paalo121

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 08:02 AM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavinfalck

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 11:40 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvo15

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 09:52 PM CAT

Τόπος

Kongola (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konkoit

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 02:02 PM SAST

Τόπος

Mtunzini (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brent_isojima

Ημερομηνία

Μάιος 2015

Περιγραφή

Mother Leopard and two cubs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushboy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 10:23 AM SAST

Τόπος

Southcoast Mall (Google, OSM)

Περιγραφή

Wanna hump?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 03:55 PM SAST

Τόπος

Blommekloof (Google, OSM)

Περιγραφή

Spotted from my stoep: the raven came back repeatedly to empty a Helmeted Guineafowl nest, each time flying off with the egg and returning a couple of minutes later for the next.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vikramdayal1

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2017 06:16 PM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushboy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 10:17 AM SAST

Περιγραφή

Down the hatch, matey!

See Fish: https://www.inaturalist.org/observations/137283394

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surfinbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 06:43 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_bush_fundi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2014 12:38 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 10:42 AM SAST

Περιγραφή

Photo credits: Etienne De Beer

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petermcintyre

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 09:20 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petermcintyre

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 08:00 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debtherat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 08:29 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hrodulf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 03:59 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2017 01:03 PM WAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 05:24 PM SAST

Περιγραφή

Attacking a roving beetle.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vdbergca

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2019 11:10 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taubera

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 08:46 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylanleonard

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2016 01:31 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ondrejprosicky

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 04:14 PM EAT

Τόπος

Lake Mburo, Uganda (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

capetonian_hiker

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 06:31 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 09:50 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pieterkotze

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 07:07 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 08:15 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavinfalck

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 10:03 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buggsbalmer

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2016 03:33 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bionerds

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 03:03 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertwienand

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolauecology

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 06:54 AM SAST

Τόπος

South Africa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamcooper

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 09:05 AM SAST

Περιγραφή

A rarity! Photo Robert Cooper with permission.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob12_

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 11:02 AM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob12_

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 09:50 AM CAT

Τόπος

Onkoshi (Google, OSM)

Περιγραφή

Stunning melanistic bird

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fayneconnelly

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2020 10:02 AM SAST

Περιγραφή

1055 thickbilled weaver babies being fed pulp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 07:09 AM SAST

Τόπος

Pietie's fynbos (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerhards

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Περιγραφή

The female cheeta had let the gemsbok get away. Maybe too large in any event for a single cheetah to bring down.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomor

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2018 03:07 PM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeerddw

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2018 09:20 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyroneping

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 04:27 PM SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Heleophryne orientalis -
Eastern Ghost Frog. From Grootvadersbosch Nature Reserve, Western Cape. https://www.tyroneping.co.za/amphibians-of-southern-africa/heleophryne-orientalis-eastern-ghost-frog/

With Oliver Angus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 08:33 PM SAST

Περιγραφή

See her swinging her bolas: https://youtu.be/DKMrKwTNV5k

Some more wonderful photos of this lady by photographers much better then moi. She is quite a celebrity!

https://www.facebook.com/groups/101951926508391/permalink/4394361263934081/

https://www.facebook.com/groups/101951926508391/permalink/4397220953648112/

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siegwalt

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 05:38 PM SAST

Περιγραφή

Nile Crocodile taking buffalo calf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plant-tannie

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerhards

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 07:39 AM SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renehodges

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 10:50 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 01:16 PM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annarivandermerwe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2019 11:00 AM SAST

Περιγραφή

Parasitising mantis egg case.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rikusc

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 03:05 PM SAST

Περιγραφή

Spotted harlequin snake eating Cape legless skink.

Video clip: https://www.youtube.com/watch?v=-SSv8ZMBQiA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murraychristian

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2016 01:55 PM SAST

Περιγραφή

Patrolling the summit.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 08:10 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Naja nivea

Παρατηρητής

ehreneksteen

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 12:29 PM SAST

Τόπος

NC, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Being mobbed by Cape Ground Squirrels

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 12:09 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 07:11 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wade_lee22

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 06:17 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onako

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:11 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

my_first_forty2

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 03:59 PM SAST

Περιγραφή

Cockroach wasp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 05:02 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinmandak

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022

Τόπος

M'phingwe Lodge (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeerddw

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2015 10:41 AM CET

Περιγραφή

kuifkopvisvanger/malachite kingfisher/alcedo cristata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinmandak

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 04:55 PM SAST

Περιγραφή

A small colony of these males singing to females in long grass in the late afternoon. Females are green. If disturbed, the insects scuttle or drop down into the undergrowth.
Video with sound
https://youtu.be/8aTPHMthWW4

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 08:32 AM SAST