Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

horwitzm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 12:50 PM EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torigray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020 07:30 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigminkley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 07:05 AM EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linda_harris

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2021 11:00 AM SAST

Τόπος

South Africa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maritzasouthafrica

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 11:04 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 03:41 PM SAST

Τόπος

House (Google, OSM)

Περιγραφή

I came across the pair apparently shortly after the snake had bitten the toad, around 14:30. In the video the adder can be seen giving the toad a second bite.
The snake started swallowing the toad at 14:38, the toad still struggling strongly. The toad stopped moving at around 14:41.
Initially I started filming on my phone as the snake was blocking the path to my camera and I didn't want to disturb it. An hour in (15:30), it was apparent that the snake was untroubled by the various humans and cats watching it, and I swapped to the camera.
By 16:50 the snake had swallowed the toad up to its hips. At 17:16 it partially regurgitated the prey and started swallowing again.
At 17:36 it again regurgitated a large portion of the toad - its front legs and feet were visible.
At 17:56 only the back legs were still protruding.
The toad was completely swallowed at 18:09, 3.5 hours in all.
The video (3mins 30 sec) is edited and speeded up 2x.

Video
https://youtu.be/hejRBqj_PS0

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 07:13 AM SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmcoops

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 09:58 AM SAST

Περιγραφή

Peregrine Falcon caught a Red-faced Mousebird at Wildevoelvlei.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavinfalck

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 09:49 AM SAST

Περιγραφή

With prey item - Knysna Dwarf Chameleon.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 09:51 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kfinn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2014 05:47 PM SAST

Περιγραφή

Captured during mark-recapture research at the Kalahari Research Centre.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rslhaupt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 09:04 AM SAST

Περιγραφή

Rescued from out of swimming pool.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2015 06:43 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 05:43 PM SAST

Τόπος

River plain (Google, OSM)

Περιγραφή

For the piggy-baking larva.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 12:14 PM SAST

Περιγραφή

A tiny little thing, ridiculously cute.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

intotheokavango

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 05:00 PM EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robyn_lister

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 10:58 AM SAST

Τόπος

Diepwalle Forest (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grant_reed_botswana

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2018 08:16 AM SAST

Τόπος

Chobe, Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flippie1971

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 04:42 PM SAST

Περιγραφή

Visiting a sand forest in the Hluhluwe area. I was very surprised to see this Tsetse fly in the kitchen. Caught it for some close up photography. Haven't seen any other around here but I see there are a number of iNat observations for the Tsetse fly from this region. Not sure which species this is but I see there is a key on the net. Will have a look at that.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2019 07:16 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johan338

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

South Africa (Google, OSM)

Περιγραφή

This observation is for the Leopard

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021

Περιγραφή

My young friend Ethan Griffin found this beast in his garden and would love to get any insights on this warped snail. Photos by Ethan.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushboy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 10:59 AM SAST

Περιγραφή

Takin' my antlers outtahere

Unfamiliar, ususually small (c. 12mm) fellow took off before finger-scale could be added

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolocandotti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 12:17 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 05:04 PM SAST

Περιγραφή

A mother and two kittens hanging out in my favourite Garden 💕

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olvr_a

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

In an area cleared of Australian Blackwood

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 10:19 AM SAST

Περιγραφή

The wasp was walking the cockroach. It would grab the head and then the cockroach would follow the wasp, as if it was pulling a sensitive body part.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2020 12:03 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomarmitage

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2017 11:34 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαμπυρίς (Γένος Lampyris)

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2021 04:24 AM SAST

Τόπος

House (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021 03:14 PM SAST

Τόπος

top of Les path (Google, OSM)

Περιγραφή

In long grass. Knocked into the path while I was removing a weed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 01:46 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterswart

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 03:33 PM SAST

Περιγραφή

This pair has been calling a lot over the last three weeks. The second set of pictures shows the male bringing caterpillars to the female. He brought three before I scared them off.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juddpatterson

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2015 09:57 AM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flippie1971

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2016

Περιγραφή

Sugar ant ^overindulging^


I photographed this Camponotus (Sugar ant) drinking sugary water in my garden. These ants are very quick and I put down some sugary water to see if I could entice it to stop for a few seconds. I then noticed just how markedly the gaster swells up from the water drinking over a minute or two. I have seen these swollen gasters before on some ants but was nevertheless surprised by how much it increased in size over such a short period of time. Apparently facilitated by the abdominal segments separating. The ant hung around for a few photos after the feast and then scooted off at a slightly slower pace.

I have included a low res collage of the water drinking episode as well as the individual higher resolution photographs.

I thought it may be Camponotus niveosetosus (Hairy sugar ant) but the one I photographed previously was larger, blacker and had more prominent bristles so I am unsure if this is that same species. See here: http://www.ispotnature.org/node/793405

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pacapix

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjpretor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2020 04:46 PM SAST

Περιγραφή

This obs. is for the larger pugnacious ants which were harassing the smaller Tetramorium. The red fierce ants can be viewed at: https://www.inaturalist.org/observations/37296694

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrgale

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 07:10 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konkoit

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021

Τόπος

Mtunzini (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 12:18 PM SAST

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinatbrakputs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2019 05:53 PM SAST

Περιγραφή

Same pair in each pic

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeerddw

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2014

Τόπος

punda maria (Google, OSM)

Περιγραφή

Common Stick Grasshopper

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2014 10:55 AM SAST

Περιγραφή

Lunchtime beggars.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flippie1971

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2014

Τόπος

16, Bakker St (Google, OSM)

Περιγραφή

Frog identification please


This 22mm frog was found in my garden in Bellville, Cape Town. It was hiding in the fold of a dried up palm tree leaf. Please help with ID.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardadcock

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2014

Τόπος

Piketberg (Google, OSM)

Περιγραφή

Koki pen colouring-in competition...


And the winner is.......Very common in these furry weeds - every plant had a couple. Colours vary according to maturity level.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2012

Περιγραφή

Praying Manits eating a Garden Snail


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Photo credits: Etienne De Beer.
Both birds shown at rest as well as in flight for clarity. Interaction shot at 7 frames/second

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 08:51 AM SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Photo credits: Etienne De Beer.
This for the smaller of the 2 birds, the aggressor.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jolandie3

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 03:37 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_taylor

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 06:11 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2017 05:10 PM SAST

Περιγραφή

Bird seen coming out of bushes, landed on path with prey, pecked at it, flew another few metres, again landed and pecked a couple of times. Not recorded. Flew in a low bush and..... Left twice a feed chicks in nearby known nest. Total recorded time: 4 minutes. Ended when another shrike appeared and the killer flew off with the remainder of the kill.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2012

Περιγραφή

Elaborately decorative beetle - Sombre Twig Pruner


About 25 mm long. When alarmed it brought the antennae together and froze... trying to simulate a bird dropping?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herpguy

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 1990

Περιγραφή

This rare House Snake was found crossing the road at night 8 km east of Springbok in Cape Province of southwestern South Africa.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterwebb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2012

Περιγραφή

Leaf Hopper


As in Photo,amazing,long fibre optic type strands out the rear.About 6mm long.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prix_burgoyne

Ημερομηνία

Απρίλιος 2006

Τόπος

Gauteng, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Beeskloutjies, Mooikloof, Gauteng


Whole plant about 6 -8cm diam. Only about 30 plants were present at this site. Now extinct due to urban expansion.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexdreyer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2008

Περιγραφή

Psychedelic grasshopper


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

briangratwicke

Ημερομηνία

Μάρτιος 2012

Τόπος

Saint Helena (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2016 05:28 PM SAST

Περιγραφή

Found of table. Observed for 12 hours, frog died and was extensively eaten.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2015

Περιγραφή

Insect attached to Painted Reed Frog


May have been parasitism or eating some thing off the skin of the frog. Guess parasitism, guessing at beetle lavae.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karoopixie

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2017 07:33 AM SAST

Περιγραφή

Hatching!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norcaldon

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nigelforshaw

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 05:18 PM SAST

Περιγραφή

Reared (CRG SDA23) see:
https://www.inaturalist.org/observations/80371510

Galls collected 26 May 2021.
Adult emerged approx 28 July 2021.

From the smooth gall type.

See also moth reared from spiky gall:
https://www.inaturalist.org/observations/90867518

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 05:18 PM SAST

Περιγραφή

Gall on Tephrosia capensis.

Reared (CRG SDA24), see:
https://www.inaturalist.org/observations/90867518

Wasp also reared from a gall (CRG SDA23):
https://www.inaturalist.org/observations/89166226

Second wasp reared from a gall(CRG SDA25):
https://www.inaturalist.org/observations/91829883

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021

Περιγραφή

Reared from gall on Tephrosia capensis (CRG SDA24), see:

https://www.inaturalist.org/observations/80371510

Collected circa 26 May 2021.
Pupation date unknown.
Adult emerged 12 Aug 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brenda_viljoen

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 10:13 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fdoucet

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2017 04:15 PM SAST

Περιγραφή

Identification of the snake -

Snake catching a Flapnek-Verkleurmannetjie Chamaeleo dilepis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veld_mens

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baldcoot

Ημερομηνία

Μάιος 2010

Τόπος

Eastern Cape, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snowmanstudios

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2018 07:06 AM UTC

Περιγραφή

two golden-tailed woodpecker (Campethera abingoni) fighting - taken during a conservation project in South Africa - taken by Thomas Fuhrmann, SnowmanStudios - see more pictures on / mehr Aufnahmen auf www.snowmanstudios.de #africanimpact

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niallp

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 08:13 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαιοσκώληκες (Οικογένεια Lumbricidae)

Παρατηρητής

cathshutte

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 11:53 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 11:09 AM SAST

Τόπος

Tala Game Reserve (Google, OSM)

Περιγραφή

As thick as a hosepipe

Pictures kind courtesy of Hazel Nevin.
Lying still on muddy spot about 2m off the road. Taken through car window (can't get out - rhinos and hippos)!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 11:30 AM SAST

Περιγραφή

Very interesting behavior by the GDC Sunbirds. These 2 males were chasing each other around my garden for weeks until, on this day, it reached boiling point. The most interesting was watching the female diving down from my Plum tree to break up the fight.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sander1

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 08:07 AM CEST

Τόπος

Kavango, Namibië (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανοπουλάδα (Zapornia pusilla)

Παρατηρητής

bushboy

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 07:51 AM SAST

Περιγραφή

Hazel gets her shot!

Young rarity kind courtesy of Hazel Nevin

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyroneping

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2019 07:44 PM SAST

Περιγραφή

Phlyctimantis maculatus - Red Legged Frog. Hluhluwe, Kwa-Zulu Natal.https://www.tyroneping.co.za/amphibians-of-southern-africa/phlyctimantis-maculatus/

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scelotes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Gauteng, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

First record of Albinism within the species in South Africa.

Shared with permission : C. Lotter

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανολαίμης (Saxicola rubetra)

Παρατηρητής

michael_mcsweeney

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 09:49 AM SAST

Περιγραφή

Another first for the Western Cape, SA and for Southern Africa by the looks of it :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

happyasacupcake

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 12:45 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robehrlich

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2009

Περιγραφή

Strange pattern

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 08:42 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καβουροφάγος Φώκια (Lobodon carcinophaga)

Παρατηρητής

snorkelters

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021

Τόπος

Wildernis (Google, OSM)

Περιγραφή

"On Friday 7th May we were alerted to an extraordinary visitor on Wilderness beach!
The first SMART volunteer to assess the situation sent photographs of a pale-white seal resting on the sand. Within minutes of forwarding the photos to Dr Greg Hofmeyr, Curator of Marine Mammals at Bayworld in Qgeberha (PE), he called to say it was a female crabeater seal from the Southern Antarctic region!
Rarely seen in our waters, this seal would not be able to survive and would have to be rescued. Crabeater seals (Lobobon carcinophagia) are mainly krill eaters (despite their name!) and only about 32 have been seen along our coast in 65 years. The SMART wheels started turning rapidly and a safety perimeter was erected to prevent onlookers from harassing the seal. Dr Hofmeyr packed the necessary crate and gear into his vehicle and hit the road to Wilderness; a more than 4-hour journey. During his trip down dedicated SMART volunteers from George and Mossel Bay kept watch over this beautiful creature, named Pearl by one of the onlookers. It was a labour of love in miserably cold, windy and drizzly weather. Proof once more that our volunteers are dedicated, caring and loyal.

Dr Hofmeyr arrived at about 17h00 and it took 8 people about 12 min of manoeuvring to gently coax Pearl into the crate. Understandably she was reluctant to swap her wide beach for a box, no matter how well-intended it was. She was safely introduced to her new ‘accommodation’ at Bayworld by 22:30. ‘Our’ Pearl of the Ocean is somewhat underweight, probably not surprising how far she’s travelled, and if all goes well will spend a few months at Bayworld being rehabilitated. Once healthy and strong enough she will be released to her natural habitat, the ocean.
This beautiful animal has once again given us at SMART the opportunity to inform and educate the public while they ooh-ed! and ah-ed at her presence on our shores!"

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκός Καρχαρίας (Carcharodon carcharias)

Παρατηρητής

mokala

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016

Περιγραφή

Predation attempt on a seal at dawn at Seal Island

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avlok

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 07:59 AM SAST

Περιγραφή

Observed this unusual mantis on the wall of the lodge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δυτικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea ssp. cinerea)

Παρατηρητής

fionahellmann

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 11:54 AM SAST

Περιγραφή

This Gray Heron bit off more than he/she could chew. It tried for ages to get the fish manouvered into the right position, but it was way too big.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fionahellmann

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 11:17 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 08:58 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

fransmanshoekconservancy

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:49 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mary-hunter

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:49 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canadianorway

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2012 11:47 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Kogia sima

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wynand_uys

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 05:33 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 08:32 AM SAST

Περιγραφή

For what the bird caught and fed to a chick.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 08:49 AM SAST

Περιγραφή

Photo credits: Etienne De Beer

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

happyasacupcake

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Περιγραφή

Special skills are required to negotiate the steeper parts of the river bank.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 07:34 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hyperolius

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2019 08:05 PM SAST