Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hedebo

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 03:41 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biol_tino

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2016 07:54 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 08:05 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markayers

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2021 09:21 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperturesciencebydan

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 04:43 ΜΜ EDT

Περιγραφή

So, this is a polyergus bilateral gynandromorph! ½ worker caste (red), ½ alate (black). The mandibles, eyes, single wing, and antennae are the more obvious caste traits reflected in each half of this individual. Found them shortly after leaving the colony possibly (I found one a few feet away).
See: https://www.inaturalist.org/observations/124878696
& https://www.inaturalist.org/observations/124879042

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielflx777

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 02:40 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilio_c

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ihunta

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 07:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2019 09:49 ΠΜ PDT

Τόπος

Palo Alto, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_rains

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

species_spotlight

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ngrauley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021 09:48 ΠΜ EST

Τόπος

Utila (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmucientes

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanrrx

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2017

Τόπος

Guayas, EC (Google, OSM)

Περιγραφή

Impresionante espécimen capturado dentro de los limites del Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro, por un pescador como pesca incidental. Para el área protegida representa el primer registro, pero no el único para esta especie.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milesnojiri

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 10:00 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlime

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 11:59 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kengraham

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 1977 08:40 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Collected from FRV Kapala midwater trawl: station K77-19-05; seabed depth 2800 m, capture depth 10-700 m. (AMS specimen I.20071-011).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 01:51 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Why do these things always look like they're in an SEM when they're not?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

jwalewski

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2016 05:40 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nakarb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2019 10:16 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2012

Περιγραφή

Based on Wahl 1991 - fore and middle coxae mostly black.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2009 10:19 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onidiras

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2012

Περιγραφή

UNKON

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νηματόμορφα (Συνομοταξία Nematomorpha)

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 06:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2009 10:13 ΠΜ EDT

Τόπος

Groton, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vietanhnguyen

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Vietnam (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

peakaytea

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

They have an unnatural relationship

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

matthew_bettelheim

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 07:34 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Two leucistic juveniles ‘possums :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

kalamurphyking

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 05:39 ΜΜ CST

Περιγραφή

Photo 1:
Well Dang!
I'd been eagerly watching my owl box since an owl visited it for one day in mid October. Only squirrels had occupied it since. At dusk yesterday I got excited when I saw a face with white on it which would rule out a squirrel. Grabbed my camera, turned on the flash since it was so dark. Dang it, that is not an owl either. Has to be a pretty small possum to get in that opening.
Photo 2:
Taking The Slow Elevator Down
When the interloper saw me, it sank out of sight in slow motion, was hilarious to watch. I made all kinds of interesting and coaxing sounds but it refused to look out again. This morning no sign of it. Back to hoping that someday a screech owl couple will move in & raise babies.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiller-bug

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 11:45 ΠΜ CST

Τόπος

Hallam, NE, US (Google, OSM)

Περιγραφή

!!!!!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crapgame

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2014 11:16 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidbadke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 10:07 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Clung to the beak of a Whimbrel that was foraging in the seaweed, the bird could not dislodge it, after a couple of minutes the isopod dropped off. The Whimbrel continued to feed with the isopod on board.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simongrove

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2016 10:45 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Beach isopod Sphaeromatidae, Taroona, Tasmania, February 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_sherman

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuslilje

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2015 11:55 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marllus_rafael

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 07:41 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2011 02:03 ΜΜ PST

Περιγραφή

RLC726 Photo 2 by Bitty Roy, the rest by Bryn Dentinger; used with permission. This fungus-killed wasp is biting the edge of a leaf and was basically at eye level on a leaf on the trail to the Los Cedros river, right after going out the gate from HQ.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2019 06:22 ΜΜ CST

Περιγραφή

The coolest find of the night. Both the wasp and the fungus were stunning.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristofz

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 09:30 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Identified as Beauveria acridophila based on morphology (yellow, claviform, echinulate stromata up to 3 cm long) and because the insect host is a grasshopper other than Colpolopha sp. (the similar Beauveria locustiphila specializes on Colpolopha); see Sanjuan et al. 2014 (www.tandfonline.com/doi/full/10.3852/13-020). Also see photo in Sourell et al. 2019 “Entomopathogenic fungi of the Rio Napo lowlands” (https://fieldguides.fieldmuseum.org/sites/default/files/rapid-color-guides-pdfs/1136_ecuador_entomopathogenic_fungi_of_rio_napo_2.pdf).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 03:56 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Growing on a Lithobiomorpha (stone centipede) found inside of an Abies magnifica log, insect observation is https://www.inaturalist.org/observations/123766553.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 04:10 ΜΜ PDT

Τόπος

Philomath, OR, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On ant burrowed in wood. Picture shows excavated host.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougalt

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2017 01:06 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Growing on what looks like a longhorn borer beetle.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afranck

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kallampero

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2014

Περιγραφή

This tiny, striking Xylaria species, with its nearly naked perithecia, has become the poster child for Xylariaceae research in Los Cedros. Roo and I thought they looked a bit like these in cross section:

These are Kodama, the forest spirits of Japanese folklore, as portrayed by Hayao Miyazaki in his epic 1997 film, Princess Mononoke.

This is likely the first record of X. tucumanensis from anywhere outside Argentina, and as such, significantly extends the species’ known range.

Read more about this enigmatic Xylaria and check out an extensive key to the genus for northern Argentina in the following paper:

Hladki, A.I.; Romero, A.I. 2010. A preliminary account of Xylaria in the Tucuman province, Argentina, with a key to species from the Northern Provinces. Fungal Diversity. 42:79-96

Substrate: corticate standing dead wood (post), ~3 cm diam (same as Observation 264296)

Habitat: Northwest Andean montane forest (NT0145)

Collector(s): D. Newman & R. Vandegrift

Collection #: RLC1378

Photomicrography and molecular data forthcoming

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vulcanochloris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 11:04 ΠΜ CET

Τόπος

Praha 12, Česko (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

andreakingsley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 02:52 ΜΜ EST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lophopanopeus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2016 05:38 ΜΜ PDT

Τόπος

Surrey, BC, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

A digeneid trematode from a snail host (Nassarius) . Causes cercarial dermatitis in humans.. Microscope image shows cercariae being squeezed out of a redia.
The snail's infested viscera are shown in a macro photo as well. The snail was anesthetized before shell removal/dissection.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindseyelkins

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 12:28 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mccreedy

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2013 02:38 ΜΜ HST

Περιγραφή

T. m. propinquus Ridgway 1877, includes T. m. aleucus Oberholser 1974 (Browning 1974b). Breeds from southern British Columbia east to southwestern Saskatchewan south to southern California and northern Baja California and through Rocky Mountains to western Zacatecas, Guanajuato, and southwestern Nuevo León [type locality = Laramie Peak, Wyoming]; partially migratory, with many overwintering south to Baja California, Sonora, Arizona, southern Great Plains, and central Texas. Like T. m. migratorius but paler overall, averages larger; white on outer rectrix <4 mm. Breast duller (less ochraceous) and darker than T. m. phillipsi.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

kbeza31979

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 09:51 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2018 11:42 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Cyanocitta cristata harassing Pantherophis alleghaniensis. Rock Creek Park, Washington, DC, USA.

There were at least half a dozen blue jays raising a ruckus high up in the trees. I had no idea what it was all about until I reviewed the pictures and saw the snake slithering through the branches. The jays must have been trying to protect nearby nests from the predator.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bolickscott

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 11:26 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Spider

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2018 12:22 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Olethreutes sp. Rock Creek Park, Washington, DC, USA.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevestevens

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 08:09 ΠΜ EDT

Περιγραφή

observation is for larger individual

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wyldvision

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 02:47 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ingrid_kulozik

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 04:14 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

okbirdman

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 06:35 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πέστροφα (Salmo peristericus)

Παρατηρητής

dkommatas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2013

Τόπος

Greece (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολομός (Salmo salar)

Παρατηρητής

kswanson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

MNR stocked Atlantic salmon

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Solomós (Oncorhynchus gorbuscha)

Παρατηρητής

tyler_mcclain925

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 03:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prickly_sculpin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justingarwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackattack321

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 02:51 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Once in a lifetime fish, Leucistic Laker

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2019 04:10 ΜΜ EDT

Τόπος

El Chaco, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 03:16 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daiwa

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 09:44 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hortje

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 02:06 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Cockroach Polyzostera pulchra
The native cockroach was sitting on a low shrub near some trigger plants we had been admiring.

What a magnificent cockroach! Notice the spotted leg, a feature also found on P. cuprea and P. mitchelli.

~40mm
Photo: Fred

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

v_winter

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2011 10:02 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddwfauna

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2018 08:18 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τερμίτες (Επιοικογένεια Termitoidae)

Παρατηρητής

glynlewis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 12:58 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2002 07:08 ΜΜ MDT

Τόπος

Mpulungu, Zambia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enzo_ferreyra

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2022 07:18 ΜΜ -03

Περιγραφή

Juvenil

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredericosonntag

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020 10:22 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericvandenberghe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2005 01:01 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekmoody

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2013 11:22 ΠΜ MST

Τόπος

Rio Curti, Panama (Google, OSM)

Περιγραφή

C. fischeri

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

globalorthop

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2019 07:14 ΠΜ SAST

Τόπος

Malawi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prickly_sculpin

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wynand_uys

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2011

Περιγραφή

Juvenile Boomslang


About 320mm total length

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stanley8m

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 08:06 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Believe this to be a Cheetah Trout (Oncorhynchus mykiss x Salvelinus fontinalis)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Chryssopsaro (Carassius auratus)

Παρατηρητής

nicklanders15

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 07:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Chryssopsaro (Carassius auratus)

Παρατηρητής

nomennudum

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2018 02:33 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Found among a pile of Vallisneria australis harvested by the aquatic weed harvester.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talibzuo

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evan216

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evan216

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evan216

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 11:44 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evan216

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradmoon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2016 02:30 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgbauer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2021 12:37 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουάρος (Panthera onca)

Παρατηρητής

jocateme

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2016

Τόπος

Brazil (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasilis_stergios

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 12:54 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

easleybirding

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2016 10:33 ΠΜ CST

Περιγραφή

This post is for the Wasp species that is dragging the spider.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesbectrotters

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 06:34 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_rains

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2012 04:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2018 07:52 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristofz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2017 08:36 ΜΜ EST

Περιγραφή

Elev. 1500 m