Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gandalf-the-green

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 12:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gandalf-the-green

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 10:27 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 09:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 11:16 ΠΜ EDT

Τόπος

Bethania, NC, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Being eaten by a long-legged fly

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krkimray

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 01:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mz7

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 11:27 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew61891

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 12:37 ΜΜ EDT

Τόπος

Charleston, SC, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)

Παρατηρητής

andrew61891

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 12:00 ΜΜ EDT

Τόπος

Charleston, SC, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phelsuma

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 10:50 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)

Παρατηρητής

slambert40

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 10:44 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slambert40

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 10:49 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtzkm

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 07:55 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

jtmartin54

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2018 06:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quahaug

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 03:56 ΜΜ EST

Περιγραφή

Roseate Spoonbill

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharleen_j

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2018 12:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρός Λιμνοδρόμος (Limnodromus griseus)

Παρατηρητής

sharleen_j

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2018 01:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parkerm_165

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 04:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)

Παρατηρητής

harpercm3

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 04:30 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)

Παρατηρητής

torgos216

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 06:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cloudsmile

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessicatate

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cloudsmile

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danamihaimileazachi

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 01:22 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treat

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2020 12:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αζτεκόγλαρος (Leucophaeus atricilla)

Παρατηρητής

sarahchinn

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 05:28 ΠΜ PDT

Τόπος

Charleston (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loesinpanama

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:04 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

mdhancher

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 10:07 ΠΜ PDT

Περιγραφή

I have no idea what this is.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdhancher

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 07:10 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjbaileyjr

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 11:18 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 10:51 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Colony Farm Regional Park, Vancouver, BC, Canada

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καπακλής (Mareca strepera)

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 11:00 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Colony Farm Regional Park, Vancouver, BC, Canada

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 10:46 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Colony Farm Regional Park, Vancouver, BC, Canada

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zealouswizard

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 08:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Πάρουλα (Setophaga virens)

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 05:43 ΜΜ CDT

Τόπος

Grapevine, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyletansley

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2019 10:51 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Cardinal getting territorial with itself in this mirror. It was doing the same thing last week too. It spends a not-insignificant amount of time battling itself.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidpickett

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 10:50 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος Η Θαμνώδης (Τμήμα Rubus)

Παρατηρητής

skchao

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2017 04:13 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollyjennings

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 01:27 ΜΜ EDT

Περιγραφή

clutch of 8 found in nest on property. relocated for safety concerns. recently hatched. this one’s name is timmy

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_abair

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 03:20 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niimki

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2019 09:32 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtmartin54

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 05:17 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonsaisai

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2019 03:24 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyrusli

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 11:23 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siti_zahrok

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 01:29 ΜΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

joneskir

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 02:12 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Asteraceae: lacking a terminal flower, ray flowers, basally calcarate,
Asteraceae: 1a
group 1: 1b, 4b, 13b, 17b,
Taraxacum: 1a, 2a

Ετικέτες

key

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγυπτιακή Χήνα (Alopochen aegyptiaca)

Παρατηρητής

birdexplorers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2018 03:22 ΜΜ +07

Περιγραφή

7.0 ETHIOPIA

7.1 Oromia
Bishoftu Area, pair seen in courtship ritual in a roadside field, 1900 m, photo, 12 September 2018.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)

Παρατηρητής

eighthexotic

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjcohen07

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 01:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjcohen07

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 08:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνογλάρονο (Thalasseus sandvicensis)

Παρατηρητής

alecc

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 10:55 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonhakim

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 12:47 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonhakim

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)