Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus)

Παρατηρητής

blairh

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2015 08:54 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathigra

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 10:51 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaeliswift

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2024 05:36 ΜΜ ChST

Τόπος

Tinian, CNMI (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

portioid

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 10:56 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcaiger

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2016 07:30 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firouzierfan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikartsai

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 02:56 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaeliswift

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 06:29 ΜΜ ChST

Περιγραφή

2-4cm long. In an ephemeral tide pool. There were at least 3, but this one was the largest and the only one with spots.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύουρα (Ανθυποτάξη Brachyura)

Παρατηρητής

millamuck

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 09:04 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Kept popping up to the surface and extending its legs to gather food. Didn't get a photo of legs extended, was pretty quick but maybe 8-10 legs?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vishalbhave

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2009

Περιγραφή

I think it is Nurse shark but not confirm about its species, this was first instance when i saw shark alive in a rock pool of about 2 feet of water.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhruvparmekar

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 01:18 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλκανόβατος (Raja clavata)

Παρατηρητής

teddy_crst

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachliz

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 12:48 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luispb

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Japan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolm_francis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 1991

Τόπος

Norfolk Island (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pranav_bagwe

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 09:11 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolm_francis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2004

Τόπος

Raoul Island (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

themrsshaver

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydis_x

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 12:48 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Under rock 3rd reef rocky shore at long bay marine reserve

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκαλάρης (Squalus acanthias)

Παρατηρητής

michael_zambardino

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Hundreds of thousands of individuals swimming near or right below the surface in 4-5 hundred fow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanhunt

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2024 02:03 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 11:33 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corli

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 05:43 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolm_francis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2018

Περιγραφή

A hybrid individual seen at Kapiti Island in the marine reserve by Ben Knight. First seen January 2018. Suspected to be a hybrid between two species in the same family: Chirodactylus spectabilis X Nemadactylus macropterus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 01:55 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Outer Waitemata Harbour seashore, in the vicinity of Hobson Point, Orakei, Auckland.

Intertidal rocky reef.

I held off uploading this observation until I had chance to find a tentative identification.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiestykakapo

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 03:23 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apburns

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 11:11 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

millamuck

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 10:30 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgirard

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelangelo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_coromandel

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2024 03:20 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Found on mud/sand flat, in the water, along the edge of the rising tide

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian_mcallan

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2009 05:40 ΜΜ +0630

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alboertoalcala

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Colima, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rihaakuru

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Maldives (Google, OSM)

Περιγραφή

Alive in the first two images, around 65-70cm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 12:38 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Outer Waitemata Harbour seashore at Orakei, Auckland.

Intertidal rocky reef. On Codium fragile.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcolmer

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 01:24 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Looked like a moult

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmabeln

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2024 11:42 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apteryx54

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 07:07 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Second sighting of Dofleinia armata in Otago Harbour - previous sighting https://inaturalist.nz/observations/107461765 This specimen at ~ 18m depth on the dredged channel wall. Photo credit Neil Thomas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

millamuck

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 04:10 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κέφαλος (Mugil cephalus)

Παρατηρητής

dennisthediver

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 02:10 ΜΜ WET

Περιγραφή

With GoPro.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donald_lin

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 05:35 ΜΜ CST

Περιγραφή

雙線矮冠䲁 (Praealticus bilineatus)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκυφόζωα (Ομοταξία Scyphozoa)

Παρατηρητής

grace_galvin

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2024 03:00 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Collection method: Observation
Found at low tide in shallow water under a jetty
Life stage: adult

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελιδονόψαρο (Οικογένεια Exocoetidae)

Παρατηρητής

danmantle

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021 10:24 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Uncertain of identification.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2023 02:00 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmenut

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 06:02 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gina_mascord

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 06:46 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squirrellychops

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 01:41 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmitry_semigradsky

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 01:13 ΠΜ EEST

Περιγραφή

In the foreground

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2024 10:15 ΜΜ NZDT

Τόπος

Breaker bay Rocks (Google, OSM)

Περιγραφή

The reef species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκυλόψαρο (Carcharias taurus)

Παρατηρητής

scubalynne

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2019

Περιγραφή

I took these photos of a young grey nurse shark, I saw it in bushrangers bay Shellharbour. The rope had obviously been there a long time, cutting into its skin. Heart breaking. I only heard of one other person seeing it and then didn't see it again. It favoured one side when swimming and did not move its caudal fin normally.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordi_nz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 09:49 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humbertobonilla

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 09:20 ΠΜ -05

Περιγραφή

Individuo con una longitud de 1.10m.. (sin cola) fue capturado por pesca incidental la arte de pesca es (palangre o espinel) los pescadores oriundos del Cantón Duran prov del Guayas, manisfestaron que durante su estadia por la zona han captura un total de 5 individuos obviamente sin vida, la disposición final utilizan para carnada.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajukasambe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2023 08:52 ΠΜ IST

Περιγραφή

Please help in ID @clinton

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soso

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2024 09:14 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

90 cm, this morning it was gone. No further pics, sorry. It was really beautiful.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tantsusoo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2023 09:00 ΠΜ WITA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun-lee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 02:48 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Abundant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darragh132

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2019 09:28 ΜΜ SAST

Τόπος

Ugu, ZA-NL, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaton1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2023 09:39 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Intertidal Enderby by Sandy Bay

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franzanth

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Indonesia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rick_franks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 09:09 ΠΜ +0630

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alpineflora

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 01:46 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothermole

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2023 04:11 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvanweenen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 05:40 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Young observed being born in seagrass beds exposed by low tide in Venus Bay. Young detected by their presence at the waters surface as they seemed to be tangled in exposed seagrass. Adult rays had flattened an area within the seagrass. Observation made by L. van Weenen. Blue container is a 4 litre ice cream container.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amyv971

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 07:47 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floydehayes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 05:03 ΜΜ +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishtse

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edvinfernandograjedazabaleta

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2023 11:35 ΜΜ CST

Περιγραφή

Especie no identificada en la Cuenca media del Rio Usumacinta, Tenosique Tabasco, México

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajukasambe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 07:18 ΠΜ IST

Περιγραφή

Please help ID.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajukasambe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 07:15 ΠΜ IST

Περιγραφή

Please help ID.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dubas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2023 03:07 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hdmiller

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2018 12:45 ΜΜ HKT

Περιγραφή

Pls ID the one on the Left of photo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thewildgingerbeast

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 02:22 ΜΜ +05

Τόπος

Maldives (Google, OSM)

Περιγραφή

Found a mermaid's purse in a ghost net and the egg hatched in my hand.

Non-native species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajukasambe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2023 08:34 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erasmomac

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2007 06:04 ΜΜ -02

Τόπος

Piha (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishkeeper

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 05:03 ΠΜ CST

Περιγραφή

Photos taken on a tour given by the Roatan Institute of Deepsea Exploration. Photos from the 26th are during a night dive, the 27th are from the day. Unless otherwise noted, photos taken at somewhere around 1000-1200 feet deep. Location somewhat approximate.
The (guide? pilot?) told us the names of a lot of these fish, but I either didn't properly hear or failed to note down most of them.
If other angles on something are needed, ask me. I may have more pictures.
(description attached to all observations from this trip.)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishkeeper

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 04:21 ΠΜ CST

Περιγραφή

On being exposed to the light, flared its dorsal fin and turned its mirrored flank towards the sub, angling its body to keep the mirror pointed at us at all times. Camouflage attempt?
(Second photo is before it started posturing quite as strongly.)

Photos taken on a tour given by the Roatan Institute of Deepsea Exploration. Photos from the 26th are during a night dive, the 27th are from the day. Unless otherwise noted, photos taken at somewhere around 1000-1200 feet deep. Location somewhat approximate.
The (guide? pilot?) told us the names of a lot of these fish, but I either didn't properly hear or failed to note down most of them.
If other angles on something are needed, ask me. I may have more pictures.
(description attached to all observations from this trip.)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mafia-island-diving

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 01:25 ΜΜ EAT

Τόπος

Indian Ocean, TZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick660

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 02:22 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyparsons_201pringle

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 04:38 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Washed up on the beach

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincent_dondon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 09:00 ΠΜ EAT

Τόπος

Dembeni, YT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humbertobonilla

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 11:25 ΠΜ -05

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Especie capturado por pesca incidental en el Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro sector frente al estero Sabana Grande

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanrrx

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2020 10:18 ΠΜ -05

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Individuo capturado como pesca incidental por pangoreros de Posorja, en los islotes farallones en el Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2022 03:21 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glennstockil

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 01:44 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiekat1210

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 09:40 ΜΜ CAT

Τόπος

Indian Ocean, MZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annelize5

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 10:06 ΠΜ SAST

Τόπος

South Africa (Google, OSM)

Περιγραφή

Seen on the MPA weekend at Cape Vidal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joe_bliss

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 09:25 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

savcarrrr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 02:57 ΜΜ EST

Τόπος

BS (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2017 04:31 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walkabata

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larsmannzen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Malaysia (Google, OSM)

Περιγραφή

On a small fish market,30 cm long (measured without long spine),local catch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2022 09:37 ΠΜ CET

Τόπος

Furnas, Sao Tomé (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nakarb

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2012 11:00 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leosmutny

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 03:35 ΜΜ +03

Τόπος

Hadibu, Jemen (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacksonfrost

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 01:39 ΜΜ NZDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tgosliner

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2005 06:46 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmpapamoa

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 04:08 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmartincrossley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 08:30 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Pictures ripped from video taken by buddy Peter Orlowski (my camera battery was empty). Whip over 1m long from peduncle end. 8m depth on night dive. This individual is quite a way south (+500kms) of usual range.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicipalmer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 09:30 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonf7532

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 01:00 ΜΜ NZST