Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Both parent species present in immediate area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstreets

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cladonia_chris

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Carpeting the ground of cedar barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cladonia_chris

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bendingtree

Ημερομηνία

Ιούνιος 2015

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Common on open eroding slope.

Female plant, in heavy fruit. I had never seen this species in such spectacular fruiting display. Why not promote this species in the nursery trade? Easily as showy as any Ilex, and able to withstand poor, dry soil conditions!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

P. psycodes? Will revisit

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cladonia_chris

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Dry power line right of way scrape.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cladonia_chris

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Did not take note of underground material. Growing in upland area on edge of power line right of way in clay soils.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpbiologist-rcurtis

Ημερομηνία

Αύγουστος 2010

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cladonia_chris

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cladonia_chris

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjm2

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2016 11:51 AM EDT

Περιγραφή

The darkened leaf sectors are said to be some new and as yet unidentified beech tree disease, first noted in Ashtabula county a few years ago.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

mnm43017

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2018 12:26 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flosi

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_buckeye_botanist

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_buckeye_botanist

Ημερομηνία

Απρίλιος 2016

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

er1kksen

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 02:23 PM EDT

Περιγραφή

Tentative, didn't spend enough time with it to be certain.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cladonia_chris

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathis3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Περιγραφή

LEAVES:
-7 to 9 leaflets

BARK:
-tight bark

FRUIT:
-nuts with thick husk that splits completely to the base (husk much thicker than bitternut, similar to thickness or slightly thinner than on typical shagbarks)
-smooth, un-ribbed nut with sharp point and thin, brittle shell
-nut meat is sweet-tasting with pleasant flavour

TWIGS & BUDS:
-thick twigs (thicker than what is typical for either of the parent species)
-large, naked buds covered in velvety hairs

NOTE:
The 6th picture shows the twig of this putative Carya x laneyi in between each of the parent species. A pure C. ovata twig is placed on the left, and a pure C. cordiformis twig is placed on the right.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιούς (Βασίλειο Viruses)

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Απρίλιος 2016

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpbiologist-jwhittle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmalmisur

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On grass florets

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cladonia_chris

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)

Παρατηρητής

smpbiologist-rcurtis

Ημερομηνία

Απρίλιος 2009

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpbiologist-cpoling

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cladonia_chris

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnboback

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 10:56 AM EDT

Περιγραφή

Green fungus on dead 17 year cicada.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cladonia_chris

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akozak4

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2019 01:48 PM EDT

Τόπος

Kent, OH, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)

Παρατηρητής

flosi

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bendingtree

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2015

Περιγραφή

Salix humilis var. hyporhisa in Braun (=Salix humilis var. humilis).

Rare; single declining shrub up to 5' tall in prairie-like opening on eroding slope; leaves thick-textured and rugose above, glabrous but strongly glaucous below.

This plant reached just high enough above the browse line to escape hungry deer, but it showed evidence of past browse. There were a few low sprouts nearby; they will never reach mature fruiting height under the current deer browse pressure.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινη Πάρουλα (Setophaga petechia)

Παρατηρητής

akozak4

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2019 06:32 PM EDT

Περιγραφή

guesswork

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

jbrehm0113

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2019 09:28 AM EDT

Περιγραφή

Photo credit to Janet Holiday

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpbiologist-rcurtis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

analocci

Ημερομηνία

Μάιος 2007

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wdvanhem

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2019 11:28 AM EDT

Τόπος

Brant, ON, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

This is a curious hickory. It's a mature, relatively large tree. Buds match C. glabra but the bark has much thinner, tightly appresed plates than the C. glabra I'm used to...almost intermediate with C. cordiformis. Possible C. x laneyi?

Could not find any nuts. I think the squirrels have thoroughly taken them away.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2019 06:07 PM EST

Τόπος

Tallmadge (Google, OSM)

Περιγραφή

Tiny black balls amongst the liverworts

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpbiologist-rcurtis

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2008 12:15 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpbiologist-rcurtis

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2011 12:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpbiologist-rcurtis

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2004 12:13 PM EDT

Τόπος

Tallmadge, OH, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

amomun x racemosa hybrid

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cladonia_chris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpbiologist-rcurtis

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2009 09:30 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpbiologist-rcurtis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2010

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Περιγραφή

On American beech

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2014 03:36 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Young hemlock (Tsuga heterophylla) showing a pattern of yellowing of needles closer to main stem.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wdvanhem

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2018 10:49 AM EST

Τόπος

Brant, ON, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

Single tree with three stems. Mature stems mostly (or entirely) dead, but with a few marcescent suckers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2016 03:28 PM EST

Περιγραφή

Found by John Pogacnik

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2018 10:39 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2018 10:37 AM EST

Περιγραφή

Black & green

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cladonia_chris

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpbiologist-rcurtis

Ημερομηνία

Μάιος 2005

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2018 03:28 PM EDT

Τόπος

Kendall ledges (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in dry, acidic, partially shaded, outcrop

Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθοκερωτά (Συνομοταξία Anthocerotophyta)

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Identified by Dr. Jim Bissell.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Spores averaging rouhly 3um long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2018 06:05 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akozak4

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2018 03:15 PM EDT

Τόπος

Kent, OH, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cladonia_chris

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2017 10:56 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reuvenm

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2018 08:54 AM EDT

Περιγραφή

Apparently growing wild

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akozak4

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2018 11:46 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cladonia_chris

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2016 06:13 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akozak4

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Judging by the excess of 2 watts per ring, I'm going fowlers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cladonia_chris

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cladonia_chris

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cladonia_chris

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Trying to capture the disease on the mayapple here

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cladonia_chris

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2018 10:32 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sagamoreoh

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2018 12:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cladonia_chris

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2018 10:43 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cchapman

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 05:06 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

htsvoboda

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2018 01:24 PM EDT

Περιγραφή

Red flower threw me off a little bit, but it seems to be T. flexipes?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cladonia_chris

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2018 03:14 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2010 03:41 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randybodkins

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2018 02:48 PM EDT

Περιγραφή

Underside is coal black. Taylor Cemetery Randolph County, WV

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Rhus typhina bark

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bendingtree

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2016

Περιγραφή

I spent a good portion of the month of May last year searching for this plant in flower. Finally, I have been rewarded.

Rare; two patches about 8 ft. apart in successional woods. A total of 14 flowering stems.