Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2019 11:32 AM EDT

Περιγραφή

Hairy-eyed Flower Fly. Photographed at Toronto, Ontario on 18 September 2019.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 07:26 AM PDT

Περιγραφή

Belcarra, BC, Canada

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

out_west_jess

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2017 10:39 AM PDT

Περιγραφή

Resting on a willow leaf.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cynthiaschmid

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beesndaisies_waspsnfigs_antsnpeonies

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2017 03:02 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dodgyscallop

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2019 11:57 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanist-like-substance

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 10:34 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

citizen1

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2019 12:21 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridgetspencer

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2019 04:12 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)

Παρατηρητής

nk007

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 03:47 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marie_rose

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2019 02:36 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lliston

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2018 11:31 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colindjones

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2018 12:27 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanblaney

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2012 11:44 AM ADT

Τόπος

Oxford, NS, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sacredseattlecedar

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2015 04:54 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

citizen1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018 11:49 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjdion

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2017 03:13 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alaws

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

sunfishmoonlight

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2018 02:54 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judithofsquamish

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wkcheng71

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2018 08:48 AM HKT

Τόπος

Plaza of Nations (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

citizen1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2018 10:49 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2017 04:05 PM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

breitenfeld

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2018 11:39 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanblaney

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2011 09:58 AM ADT

Περιγραφή

Arctium lappa growing on right in the first picture for comparison. Note shorter peduncles and smaller, narrower involucres on A. minus on left.