Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρμαδιλλίδες (Οικογένεια Armadillidae)

Παρατηρητής

ponerinecat

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Περιγραφή

Definitely a new species. Entirely subterannean in habits, seemingly very restricted in range and only found on forested mountains in Marin and Sonoma county. Probably fairly sensitive to development and habitat disturbance.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zookanthos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Περιγραφή

On decaying tree stump

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ngano

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 08:08 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό (Armadillidium vulgare)

Παρατηρητής

alexanimalphotos

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ονίσκος (Oniscus asellus)

Παρατηρητής

joseph_12

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 06:41 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthroverts

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Utah, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Over a dozen of these were found under various rotting Populus logs, usually clinging to drier parts of the wood in loose aggregations of adults and juveniles. Under one log they were living near a Latrodectus specimen.
They would tend to freeze at first, before slowly starting to go around in ever-widening circles in search of cover.
Outside temperature was in the low 50s°F.

Thanks,

Arthroverts

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ihenglan

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiru41i6

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2018 09:20 PM CDT

Τόπος

台灣台北 (Google, OSM)