Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardo_cuenca_eraes

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 10:57 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

airvillanueva

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 04:52 AM -05

Τόπος

Orellana, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

airvillanueva

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 02:27 AM -05

Τόπος

Orellana, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

airvillanueva

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 01:22 AM -05

Τόπος

Mera, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

airvillanueva

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 01:58 AM -05

Τόπος

Orellana, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

airvillanueva

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 05:10 AM -05

Τόπος

Mera, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

airvillanueva

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 06:37 AM -05

Τόπος

Mera, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

airvillanueva

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 01:29 AM -05

Τόπος

Orellana, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

airvillanueva

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 03:17 AM -05

Τόπος

Orellana, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thierrycordenos

Ημερομηνία

Μάιος 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lexy_taylor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2018 09:14 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 01:13 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 01:05 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 01:10 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2022 01:30 PM EST

Τόπος

Morona, Ecuador (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrawaag

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 09:23 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerritt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2018

Τόπος

Loja, EC-LJ, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ameeds

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 08:55 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrawaag

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 12:11 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sciencetoconserve

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 10:52 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δερμάπτερα (Τάξη Dermaptera)

Παρατηρητής

selene_escobar

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 07:02 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sflax

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 05:41 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)

Παρατηρητής

luciasuquillo

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 12:39 PM -05

Τόπος

Quito, EC-PI, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

ameeds

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 07:53 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ameeds

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 08:43 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthony912

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 09:01 AM -05

Τόπος

2R6J+MV3, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthony912

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 12:41 PM -05

Τόπος

Puerto Quito (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnlenagan

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 09:29 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrdicus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2007 09:59 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 10:31 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 11:00 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougwechsler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2017 10:50 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)

Παρατηρητής

amar16

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 07:57 PM -05

Τόπος

Pichincha, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 10:40 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marceloamores

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 01:11 PM -05

Τόπος

Latacunga, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andybetter

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2017 03:08 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msilver2

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 06:17 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilyscherer

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 09:27 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pao_montero

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnlenagan

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 05:38 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro570

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 01:46 PM UTC

Τόπος

Mindo, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmylittle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2016

Περιγραφή

flew into my porch, was hurt

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dvelasco

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 11:50 AM -05

Τόπος

Canoa, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebowe1

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 12:58 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturesebas

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 04:00 PM -04

Περιγραφή

Found on an Inga tree, along with a few other dozens of caterpillars.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bibiana30

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 04:56 PM UTC

Τόπος

Soatá (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zanelibke

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 08:00 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2010

Περιγραφή

New Record for Los Cedros. This species is mostly E side, but has been collected near Cotacachi before: http://www.cotacachi.eu/es/fiche-papillon/Brassolidae///Caligo/oberthuri/oberthuri

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 10:57 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 09:31 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 10:00 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 10:08 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 05:11 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 05:56 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 05:56 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 03:28 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ppenaherrera5380

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 09:07 PM -05

Τόπος

Orellana, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shbnature

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2004 12:39 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2019 02:49 AM UTC

Τόπος

Quininde, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

filhomanfredini

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2018 09:33 AM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2018

Περιγραφή

Noeetomima decora
Identified as Noeetomima decora on Bowerbird by Tony D.: "A beautiful fly!"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2019 09:16 PM EDT

Περιγραφή

on milkweed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabovinasco1

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Cauca, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2016 06:00 PM EDT

Περιγραφή

Propylea quatuordecimpunctata. Rock Creek Park, Washington, DC, USA.

Ετικέτες

LLF

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)

Παρατηρητής

jonathanaguirre

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2011 03:18 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdbishop69

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2016 03:40 AM -05

Τόπος

Tena, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r88621108

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 09:20 AM CST

Τόπος

台灣彰化縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)

Παρατηρητής

domevalenzuela

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 01:21 PM -05

Τόπος

Puerto Quito (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)

Παρατηρητής

prengelv

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:49 AM -05

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελλέβορος (Γένος Helleborus)

Παρατηρητής

fernanda_nickole

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 06:40 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quilicotruste

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 09:28 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerritt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2018 07:38 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenluk

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2009 09:50 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenluk

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2009 10:03 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenluk

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2011 01:35 PM -05

Περιγραφή

15 metres up in the canopy.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gsbonfa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2018 03:50 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

techuser

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Pichincha, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalylara

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 08:34 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_carlos_caicedo_hdz

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

With pierced fishhook

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yantzafarm

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 08:42 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 09:38 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam187

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2003 12:43 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prashanthakrishnamc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 10:07 PM IST

Περιγραφή

Mating pair

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackieriley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 10:17 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fern_friend

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 08:43 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenluk

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2011 11:54 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poma_ca

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 03:00 PM UTC

Τόπος

3QJ5+PC8, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Presenta Ginandromorfismo, en el mismo individuo se muestran características de macho y hembra.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

aurel85

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 11:27 AM -05

Περιγραφή

He was eating a dead snail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgw_atx

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 07:37 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elioroal

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 01:08 PM CST

Τόπος

Parque Charco Azul (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

sanjuanbua

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2021 01:49 PM -05

Τόπος

Chibunga, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelbakkerpaiva

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 10:06 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelbakkerpaiva

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 10:53 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2022 02:48 PM EST

Τόπος

Morona, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

mating pair

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfarley25

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022 09:29 AM EST

Τόπος

Quijos, Napo, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colinpurrington

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 08:05 AM EDT

Περιγραφή

On tomato concealed inside leaf retreats made with web.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)

Παρατηρητής

naturecandids

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 02:19 PM PDT

Περιγραφή

Originally, caterpillar was found feeding on blossoms of Buckwheat.
(Using date and location of original find.)
Photos taken on 2021/08/29.
Same specimen as at
https://www.inaturalist.org/observations/92323150
and
https://www.inaturalist.org/observations/93443892.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bertharris

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 10:12 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dvelasco

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2022 01:24 PM -05

Τόπος

Quito, Ecuador (Google, OSM)

Ετικέτες