Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arheyman

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 09:48 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisong26

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 08:20 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sapienshane

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 09:44 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkierstead

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2009 10:54 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelruzam

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Περιγραφή

Moli

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffbisbee

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaysea10

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2015 11:49 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 01:04 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelruzam

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyejidnef

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 02:51 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gnomewardbound

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 10:44 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Numerous plants from this population. The majority were still in flower, although beginning to senesce; many starting to develop fruit

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faerthen

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspidoscelis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2014

Περιγραφή

Nyctaginia capitata, south of the Cedar Mountains near Wamels Draw, south side of NM Hwy. 9, 31.812 -108.114, Luna County, New Mexico, 22 Sep 2014.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 01:35 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erpomero

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 01:49 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iadams

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2003 09:34 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Date approx., late June 2003

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennisronsse

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 04:33 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

This ID is for the white flowers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blainespellman

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Περιγραφή

4 stamen, 1 style. Blue corolla that is United, 4 parts; calyx 4 parts. So same number of corolla lobe as stamen. Gentian. Pretty tall 30-40 cm), linear cauline leaves in 2 pairs, and base of calyx comes to a somewhat acute point (like the mouth of a funnel). Gentian barbata (Hulten) and Gentianopsis dentosa ssp. yukonensis (Cody).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelkauffmann

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2018 07:30 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 01:59 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vireolanius

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 08:24 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 09:58 ΠΜ PST

Περιγραφή

Yellow parts fluoresce orange in 365 nm ultraviolet light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelruzam

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 03:25 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faerthen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2018 01:49 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdnerd722

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 01:00 ΜΜ PDT

Περιγραφή

A split deer fern?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 12:04 ΜΜ PST

Περιγραφή

Growing on limestone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 07:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2019 11:03 ΠΜ PST

Τόπος

Caspar, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυωτίδα (Γένος Myotis)

Παρατηρητής

nelruzam

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2019 11:13 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisophylla

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 12:28 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2019 02:41 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelruzam

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2017 12:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelruzam

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2019 05:49 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisophylla

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

chrisophylla

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2018 08:56 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisophylla

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)

Παρατηρητής

chrisophylla

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2017 03:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisophylla

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2017 11:02 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbentall

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2016 12:27 ΜΜ PDT

Περιγραφή

This wasp photobombed my session with a worn Mormon Metalmark. I didn't see the wasp until going through the photos!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisophylla

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisophylla

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2017 10:43 ΠΜ PST