Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenschist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 11:26 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beckykerr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on an exposed scree ridge, ~1500m.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damian54748

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 01:51 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φουμάρια (Γένος Fumaria)

Παρατηρητής

jennysaito

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 05:25 ΜΜ +13

Τόπος

Timaru, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joooom

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 01:17 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκάλυπτος Ο Σφαιρικός (Eucalyptus globulus)

Παρατηρητής

majo00

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 12:33 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

In Bridge Street, Frankton (near Kawarau Falls).

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανταρκτοφάλαινα (Balaenoptera borealis)

Παρατηρητής

tobynz

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Περιγραφή

Seen spread out over a large area of more than five kilometres, possibly around 10 individuals.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plei

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 10:28 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 02:37 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Not sure.
Self-sown.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrise

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 02:26 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

A small shrub in this area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kate_mcalpine

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 08:45 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrise

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 11:48 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

At an altitude of ca. 1300 m, on steep, poorly drained, hillside

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrise

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2022 09:43 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

A series of photos taken on a Samsung S10 phone with the closer ones using the zoom function. We later saw two of these birds flying above us.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oaag1993

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Uncommon around ultramafic rocks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2021 07:50 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

No idea what this can be. On scree in cirque.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 06:10 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Is this the former Deschampsia flexuosa?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gnapp

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Περιγραφή

Under mountain beech canopy

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gnapp

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 04:13 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

On marble

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)

Παρατηρητής

conservatreenz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 03:03 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

In a pocket amongst Marble Karst

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_smith3

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 01:47 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Mapua inlet, looks like a coprosma but would be inundated by the tide. Mangrove?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2020 11:26 ΠΜ NZDT

Ετικέτες

hs, HS04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 12:51 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 05:31 ΜΜ NZST

Περιγραφή

seedling in the cone fall area of a huge planted Endlichers pine in the bot gardens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 04:39 ΜΜ NZST

Περιγραφή

loads and loads of young wilding firs of different sizes growing in quite dark conditions. the seeds must be blowing in from nearby adults but i didnt see the adults.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 05:59 ΜΜ NZST

Περιγραφή

wild in the native planted section of the park. a bird dispersed weed.

TODO get specimen to Ines

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiej

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 02:01 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλμυρίκι (Γένος Tamarix)

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2017 01:19 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

back of sea beach

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

memopob

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2016

Περιγραφή

If the conditions suit, probably one of the most prolific flowerers of all NZ Orchids.

This spectacular colony has plants numbering in the thousands on probably not much more than 5 sq. m.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evansh27

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2015

Περιγραφή

Unsure what species of Acacia this is...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Μάρτιος 2015

Περιγραφή

lake shore turf; with Myr propinquum

Ετικέτες

H6

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qgroom

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2018 07:57 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2017 04:58 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2019 11:59 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Common in a wetland/wasteland area near the lake. No water in the wetland, but ground soft.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2019 08:46 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giant_squid

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2014

Περιγραφή

on the edge of a pasture field

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parkecology

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2014 11:22 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Deepest one seen into bush

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristinajmac

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

Selwyn, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on mountain beech (Fuscospora cliffortioides)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2018 03:38 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Growing on a shaded bank near a native bush stream.