Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υμενόπτερα Τάξη Hymenoptera

Παρατηρητής

kierra_winbush

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 10:26 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmac73

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 11:11 AM EDT

Περιγραφή

Tiny, maybe 1-2mm, skittering around in large numbers on beach sand.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλοειδή Υπεροικογένεια Tipuloidea

Παρατηρητής

richardlbaxter

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 06:23 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maborge

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2020 06:10 PM EDT

Περιγραφή

Unknown fly. Help!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maborge

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2020 06:10 PM EDT

Περιγραφή

Unknown fly. Help!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenscenery

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 05:38 PM EDT

Περιγραφή

Very small fly with comparatively long antennae. Found after a rain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drkilmer

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 10:55 PM EDT

Περιγραφή

() Indian Springs WMA, Kuhns Ridge Road, Washington County, Maryland. April 20, 2021. At UV light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peroed

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 12:46 PM EDT

Τόπος

Potomac, MD, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On sunlit beech trunk near rivulet. It and the individual in Observation 72438391 were two of about 7-8, some of which appeared to signal each other. Body length about 7mm. Air temperature about 48 degrees Fahrenheit

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020 02:23 PM EDT

Περιγραφή

Scathophagidae?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delang

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 02:17 PM EDT

Τόπος

Lexington, KY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peroed

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 12:47 PM EDT

Τόπος

Potomac, MD, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On sunlit beech trunk near rivulet. It and the individual in Observation 72437868 were two of about 7-8, some of which appeared to signal each other. Body length about 7mm. Air temperature about 48 degrees Fahrenheit

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pei-ott

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 09:42 AM EDT

Περιγραφή

First I've ever seen.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα Τάξη Diptera

Παρατηρητής

sferrjet

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 06:05 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τίπουλα Γένος Tipula

Παρατηρητής

joshualincoln

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 02:41 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomolosx

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2017 06:54 PM EDT

Τόπος

Montana, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainhogue

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 02:05 PM EDT

Περιγραφή

Det. par / by John F. Carr.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σχιζοφόρα Ενότητα ζώων Schizophora

Παρατηρητής

hannahwojo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 06:31 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σχιζοφόρα Ενότητα ζώων Schizophora

Παρατηρητής

larry522

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2011

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougwechsler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 02:48 PM EDT

Περιγραφή

at entrance to tree hollow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becksnyc

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2020 10:47 PM EDT

Τόπος

WVU Jackson's Mill (Google, OSM)

Περιγραφή

Just going with iNaturalist's suggestion, though it looks a bit like a Nematoceran Fly I posted earlier...

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayrob

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 09:55 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scoutingforplants

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2020 04:57 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturelistca

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 10:35 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izafarr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2020 05:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenbuc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2020 03:24 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturoalcntara

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 07:03 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmac73

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 01:44 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainhogue

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 09:50 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκιαρίδες Οικογένεια Sciaridae

Παρατηρητής

bgaudubon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 02:08 PM EDT

Τόπος

New Hampshire (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 03:17 PM EST

Περιγραφή

beautiful, I assume pupae of some sort, on dead bark of Ulmus on the ground

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryangrow

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2020 12:40 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meghan8

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2016 05:56 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkoffel

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2018 01:25 PM EDT

Περιγραφή

Very small flies (~1-2mm). On dead pike.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt227

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2018 08:29 AM CDT

Περιγραφή

smaller than a house fly by about a third

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrpeters

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2018 11:42 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adeans

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2019 07:48 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cappaert

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2018 08:25 AM ADT

Περιγραφή

On week-old chicken carcass

Ετικέτες

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα Ομοταξία Insecta

Παρατηρητής

wefwef

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2019 06:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylapodiformes

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 04:31 PM CDT

Περιγραφή

Archbold

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2020 01:03 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα Τάξη Coleoptera

Παρατηρητής

ayatanaresearchers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 03:34 PM EDT

Περιγραφή

1 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robirdman

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2014 05:40 PM CDT

Περιγραφή

9023927 Lonchaeidae LANCE FLY

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morgand

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2020 10:43 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttaylor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2017 12:13 PM EDT

Περιγραφή

Small bee, fly, or ant (size of a Little Black Ant)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2019 01:35 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 02:45 PM EDT

Περιγραφή

small (up to 1-2mm) larvae on rotten wood

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrydad2

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 09:27 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaac_oliveira

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 04:57 PM HST

Περιγραφή

Survey of the biodiversity of the floodplain area of ​​the municipality of Tarauacá in the state of Acre, before the loss of living organisms due to urban invasion in this location, whose master plan of the municipality does not allow the allotment of land.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmass

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2013 12:01 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2017 02:57 PM PDT

Περιγραφή

active on pure oak litter

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denzanova

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019 01:38 PM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjcraig

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 07:58 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 01:34 PM EDT

Περιγραφή

Large impressive ichneumon with big ovipositor, found on dead Pinus with numerous galleries

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherpickard

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 02:42 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thejasperpatch

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 10:42 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomolosx

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2020 11:58 PM ADT

Τόπος

Boxford, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paivik

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2020 09:54 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simongrove

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2020 01:20 PM AEDT

Περιγραφή

Bone-skater fly Piophilidae on long-dead wallaby, The Steppes, Tasmania, March 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannah_davis

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2019 08:22 PM EDT