Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ffd

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 10:18 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawolef

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 06:31 ΜΜ ACST

Ετικέτες

184

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 03:39 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 12:27 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gumnut

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 03:01 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherburwell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 11:00 ΠΜ AEST

Περιγραφή

A single Brown Quail seen amongst vegetation in the garden on Level 5 of the Queesland Museum - seen for the last three days.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugo_innes

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 11:39 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suejaggar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 10:23 ΠΜ AWST

Περιγραφή

on Babbingtonia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morgan-rae

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2022 07:56 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tardigrade_tanya

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 03:26 ΜΜ +11

Περιγραφή

Tentative id….

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherburwell

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 02:00 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Two females ovipositing while almost completely submerged. One female captured for in hand photos and then released.

One of the females also in this observation https://www.inaturalist.org/observations/103189623

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marietarrant

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 05:45 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hortje

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 09:59 ΠΜ AWST

Περιγραφή

Resting on Eucalyptus wandoo in back yard.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awmccutcheon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2006 06:06 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Found this beautiful bee fly on a brief stop at Scawfell Island, as part of an expedition out to the Coral Sea.
An old sighting, but thought it worthwhile to submit to iNat, as it appears to be a rare species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

happywonderer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 02:53 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 12:15 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Found as a pupa in a mud wasp nest with a squished wasp larva or pupa, nest was inside a tree hollow

Adult emerged 3 Oct 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damiannarelleddwfauna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 03:15 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Several different individuals included, @chris-lamkin

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushbandit

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 02:07 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherburwell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 01:25 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larney

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 07:35 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrystuart

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 01:26 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donnamareetomkinson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2020 09:22 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2019 04:29 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flecksy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2011 08:17 ΠΜ CDT

Περιγραφή

About 16mm body length.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2018 09:28 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2017 05:47 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomennudum

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 06:52 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Found in an ant nest, underneath bark on a Eucalyptus trunk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fionamurdoch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 06:40 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellurasanctuary

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021

Περιγραφή

~33mm long, ~69mm wingspan
Came to the night light
Female Split-eyed Owlfly (Megacmonotus magnus)
www.ellura.info/Mantodea-Neuroptera-Odonata.html#Megacmonotus-magnus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hortje

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2013 02:45 ΜΜ AWST

Περιγραφή

The flies were feeding on Verticordia lindleyi subsp. purpurea flowers.
The male has brown on the top of its abdomen and a black thorax with no markings other than the white trim. The female has different thorax markings.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peters7

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2021 10:45 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becake

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 05:34 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hortje

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2020 11:27 ΠΜ AWST

Περιγραφή

The bee flies were feeding from the Verticordia densiflora flowers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmwhitington

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2020 10:10 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharrisi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2009 09:54 ΜΜ AEDT

Τόπος

Stromlo, ACT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frithjofnz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 11:49 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

domf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2020 08:04 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tleitch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 12:08 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becstummer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 02:09 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simono

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 03:26 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damiannarelleddwfauna

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2019 09:54 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenretra

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2017

Περιγραφή

Unusual sounding fly

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_d

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2018 11:05 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

This species was previously listed under Sisyromia eulabiata. Body length around 6.5mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valryr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2013 02:43 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Sandy area outside entrance to Vine Forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviaker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2017 05:05 ΜΜ AEDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenny_thynne

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2016

Περιγραφή

Stiletto fly
Identified as Ectinorhynchus on Bowerbird by Christine Lambkin: "Possibly latistria. A female. Without the specimen (and even then) difficult to get to species. Group currently being revised. Cheers Chris"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simongrove

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2015 10:47 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Flies Pelecorhynchus eristaloides hilltopping, Tarkine, Tasmania, Australia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rog_

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Περιγραφή

Field Notes - Was checking out the butterflies and noticed this big fly (about 2 cm long).