Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juli_ame

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 01:24 AM -03

Περιγραφή

juvenil de Hocó Colorado intentando ( desde hacía rato) comerse lo que aparentemente es una Calandria (supongo, ya estaba muerta en el agua).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 11:38 AM EDT

Περιγραφή

Found in the debris/humus in riparian forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 02:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 11:28 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 11:49 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 11:43 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 10:55 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 05:18 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 07:31 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 08:57 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 08:36 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 08:42 AM EDT

Περιγραφή

Got very close to me chasing a frog down in the water on the path!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 11:10 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 08:41 AM EDT

Τόπος

Groveton, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 08:56 AM EDT

Τόπος

Groveton, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 09:10 AM EDT

Τόπος

Groveton, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 09:41 AM EDT

Τόπος

Groveton, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 11:47 AM EDT

Τόπος

Arlington, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανός Τοξόστομος (Toxostoma rufum)

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 06:25 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 06:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόλαιμη Πάρουλα (Setophaga dominica)

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 07:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 07:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 07:21 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 08:52 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 01:13 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 06:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardomunozfotografia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 09:41 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 10:03 AM EST

Τόπος

Groveton, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 11:21 AM EST

Περιγραφή

Landed in water quite close, part of foraging flock.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 11:21 AM EST

Περιγραφή

Landed in water quite close, part of foraging flock.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kwright

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2022 12:10 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 04:34 PM EST

Περιγραφή

Near stream on rock amongst mosses in riparian zone - an Oak/American Beech forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 12:24 PM EST

Περιγραφή

Red Morph!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 02:57 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσκέλης (Tringa melanoleuca)

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 12:48 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 10:39 AM EST

Περιγραφή

This first photo shows something I love about birds when they balance: their heads stay still.
My shutter speed was 1/250 so I was (accidentally) able to capture this Flicker's tail and body move while the head stayed still giving the image this amazing movement!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 12:05 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 12:07 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 02:20 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παγοβούτι (Gavia immer)

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 09:32 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 12:57 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2021 10:16 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2021 10:18 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 09:36 AM EST

Τόπος

Groveton, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 08:26 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 11:09 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperbirders

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 09:48 AM EDT

Περιγραφή

I noticed this cicada from pretty far away because of her white/gray eyes. I was wondering what was the cause of that; is this a different species or a special fungus apart from the one i've been seeing everywhere? Note: she also has white along the outer edges of the coxa and C. I don't know if the morphology term I just used were correct because I just looked them up. See images for details.