Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdladymilam

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 07:05 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 05:09 PM CDT

Περιγραφή

I took a trip down a side road on the drive to Kountze.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

michelle_lopez

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 08:17 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsorenson

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 04:12 PM CDT

Περιγραφή

Red

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

potterswasp

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 12:00 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2022 01:38 PM CDT

Περιγραφή

Another stop on the drive home from Rockdale to investigate the roadside flowers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rekgh1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 02:40 PM UTC

Τόπος

Rockdale (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelle_lopez

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 02:48 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cindy6516

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 02:21 PM CST

Περιγραφή

Blue heron

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 11:37 AM CST

Περιγραφή

Attended the Old Settler's Park Winter Tree Walk with Williamson Co. Native Plant Society members, Texas Master Naturalists and iNaturalists.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 01:00 PM CST

Περιγραφή

At seed feeder outside kitchen window.
Male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindafish

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 07:50 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunasak

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 04:41 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdladymilam

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 12:04 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsorenson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 04:03 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eaneubauer

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 10:18 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsorenson

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 06:00 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eaneubauer

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 10:12 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reedmjr

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 09:37 AM CDT

Περιγραφή

I added the pictures of the flowering of the Roughleaf Dogwood from my April 28th Observation. There is a small grove in a ditch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tpwd108

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 10:55 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γυπαετός (Gypaetus barbatus)

Παρατηρητής

ram_k

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Περιγραφή

Lone individual , dropped down to the ground in search of a bone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eaneubauer

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 08:17 AM CDT

Τόπος

Taylor, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reedmjr

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 06:20 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marianmarie

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

ECRMN Spring BioBlitz 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dusty_in_vilas-tx

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 09:58 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizlewis74-

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 06:55 PM CDT

Περιγραφή

Noticed this wasp after we took the siding off our house.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021 05:51 PM CST

Περιγραφή

My "new" cat met one of the resident raccoons today on the porch. She hissed at the raccoon, but it was obviously not at all intimidated.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2021 07:10 PM CST

Περιγραφή

Cleaning up the uneaten cat food. When I opened the door, I startled him, but for only a second. Went right back to eating.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsorenson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2021 10:01 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdladymilam

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 02:20 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 04:14 PM CST

Περιγραφή

Day Two of the El Camino Real TMN Winter Seasonal BioBlitz.
At the bird seed feeder outside my kitchen window.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marianmarie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 02:56 PM UTC

Περιγραφή

Observed flora/fauna along Mustang Creek as part of the ECRMN Winter bioBlitz

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 02:15 PM CST

Περιγραφή

Day One of the El Camino Real TMN Winter Seasonal BioBlitz.
Substrate: Dead oak twig
Interesting. Eye-catching. Alas! Photos did not turn out well.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunasak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 11:28 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2021 02:05 PM CST

Περιγραφή

Visited the Old Rockdale City Cemetery today for my first time ever. Old graves. Lots of sandy soil with sparse vegetation. Lots of lichen. This specimen on an iron gate post around a family plot.
Let's Get Outside ECRTMN weekly incentive - Visit a historic cemetery.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Host plant: Bromus catharticus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2021 02:43 PM CST

Περιγραφή

Yank the Bastard Cabbage project. Yanked 190 plants today at the Indian Camp Creek historical marker on south Hwy 77 entering Lexington. Location was former site of a former picnic/rest area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 02:47 PM CST

Περιγραφή

First Day Hike @ Birch Creek Unit Lake Somerville State Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbohlmeyer

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2014 09:47 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2020 02:10 PM CST

Περιγραφή

Made a solitary visit to the park as a part of our mega-physically distanced ECRTMN chapter's endeavor "Let's Get Outside!" It was a great day to be outside but would have been better with a few nature-minded companions at a safe distance.

Thought they were sparrows until I cropped the photos! Lots of them visiting the water puddle.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2020 04:13 PM CST

Περιγραφή

Project Feeder Watch 2020-21
Photo taken from my kitchen window.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2020 02:09 PM CST

Περιγραφή

El Camino Real TMN members met for a physically-distanced wildlife survey of several Rockdale city parks in the afternoon after it warmed up a bit. Last night was the first killing freeze of the year.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2020 10:30 AM CST

Περιγραφή

Several El Camino Real TMN members visited Sumuel Park in Rockdale for a "Physically-distanced" as opposed to "Socially-distanced" survey of the wildlife in the city park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marianmarie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 04:59 PM UTC

Τόπος

Burlington (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eaneubauer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2020 01:40 PM CST

Περιγραφή

Stopped driving when I saw a hawk on the barb wire fence. Before I could get camera, he flew up to power line. Got a few shots before he dove after something on the ground. @mammelton provided our November El Camino Real TMN meeting program last Thursday but I sadly did not retain all the knowledge she shared with us on IDs. It was a great presentation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2020 09:10 PM CST

Περιγραφή

Left porch light on when I left house this evening. When arrived home at dark, took a moment to see what had been attracted to the LED light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2020 11:27 PM CST

Περιγραφή

On an El Camino Real TMN (socially distanced) excursion to iNat while investigating the physical status of the ECR wildscape and surrounding public area at the Milano Junction Memorial Garden with Catherine and Eric.
I read that the host plant for this butterfly species is Passiflora. The wildscape is engulfed by rampant passion vines to the detriment of other wildflowers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 04:29 PM CST

Περιγραφή

Made a store trip to Caldwell this afternoon. Hadn't driven this road lately.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunasak

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2020 06:24 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbohlmeyer

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2014 11:35 AM CDT

Περιγραφή

The only photo of this individual taken several years ago. Possibly G. externus?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 04:42 PM CDT

Περιγραφή

Did not see the fly until I uploaded the photos. I ruined this guys dinner, I suppose.

My last addition to the 2020 Virtual Nature Venture challenge. I am just about iNat-ed out. Will probably wait till Monday to begin the NPSOT 2020 BioBlitz.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2020 08:16 AM CDT

Περιγραφή

At seed feeder outside kitchen window.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2020 08:15 AM CDT

Περιγραφή

Outside kitchen window near seed feeder.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2020 08:13 PM CDT

Περιγραφή

First day of virtual presentations for the 2020 Texas Master Naturalist State Conference. @sambiology made a fantastic presentation on moths this afternoon.

2020 TMN Virtual Nature Venture
Drawn to LED porch light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 04:51 PM CDT

Περιγραφή

2020 Texas Pollinator BioBlitz
2020 TMN Virtual Nature Venture
After attending the Biocensus Celebrate Texas Pollinators BioBlitx hosted by the TMN Lost Pines Chapter at Cedar Creek, I made a few iNat stops on the drive home to Lexington.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2020 08:52 PM CDT

Περιγραφή

2020 TMN Virtual Nature Venture
Drawn to LED porch light.
1/4" grid

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

marianmarie

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 12:10 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλυσσο (Lobularia maritima)

Παρατηρητής

rekgh1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 03:33 PM UTC

Τόπος

Milano (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2020 07:25 PM CDT

Περιγραφή

2020 TMN Virtual Nature Venture
When I turned on porch light to attract some moths and other insects, I heard a ruckus outside. Opened the door to this.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

animallover16

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 11:40 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 04:44 PM CDT

Περιγραφή

2020 Texas Pollinator BioBlitz
2020 TMN Virtual Nature Venture
Second 1/2 mile of my 5K stroll along a different portion of my county road while iNat-ing along the way. Attempting to not enter too many duplicate species unless unusual or "special" specimens.
Found another patch of this species! Happy dance!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 01:29 PM CDT

Περιγραφή

2020 Texas Pollinator BioBlitz
√ Challenge: Photo of a pollinator predator
2020 TMN Virtual Nature Venture
This bird is frequently seen from my window sitting on the fence panel. Finally took photos today from inside the house.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 09:37 PM CDT

Περιγραφή

2020 Texas Pollinator BioBlitz
Drawn to LED porch light
This is my entry as a red pollinator. Per https://www.inaturalist.org/taxa/335840-Pyrausta-inornatalis: "The forewings are uniform light vinous (wine colored) red or reddish pink. The hindwings are pale fuscous, but paler at the base and with vinous red along the outer margin." Sounds red enough to me.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελώνα (Οικογένεια Testudinidae)

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 10:55 AM CDT

Περιγραφή

Bird and Bee Farm
Found in the farm roadway by the tank
Appears to be the scale (?) from a tortoise shell.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 09:55 AM CDT

Περιγραφή

Bird and Bee Farm
Walk in north meadow.
A nice sized patch of these plants. Included a couple of photos of the quite noticeable spent blooms lying on the ground.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2020 04:50 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 10:10 AM CDT

Περιγραφή

Bird and Bee Farm
Walk along road and tank area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunasak

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 12:58 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhconner

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 07:11 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtmac263263

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 04:59 PM CDT

Περιγραφή

Large Milkweed Bug

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 09:02 AM CDT

Περιγραφή

On way to Millano had to pull over and wait for an oversize load to pass near the Alcoa cutoff. Got out of pickup for a bit to see what was in the ROW.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 09:04 PM CDT

Περιγραφή

Mothing with iNat folks at Piney Woods Campground. After glancing at my black light moth observations you will understand why it is best if I sit in a lawn chair and watch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 05:11 PM CDT

Περιγραφή

Exploring a bit around Clear Lake in the LBJ Grasslands. When I said I was going to sit in my lawn chair and let everyone bring interesting species to me, I apparently was taken seriously.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 01:44 PM CDT

Περιγραφή

Observing on a county road before scheduled meetup later at the LBJ Grasslands with some iNat folks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2020 07:32 PM CDT

Περιγραφή

Saw it on my sidewalk and snapped it up before my puppy saw it. However, beetle was DOS (Dead on Sidewalk). Took photos anyway for an observation anyway. .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 02:59 PM CDT

Περιγραφή

It figures. Found on a Solanum species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marianmarie

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 08:36 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpstewart

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 10:28 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 08:32 PM CDT

Περιγραφή

Twilight visitor to the bird seed feeder outside the kitchen window: One of the resident raccoons.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 04:26 PM CDT

Περιγραφή

This bird was either drinking sugar water or trying to eat the ants inside the feeder. Had not had problem this year with ants, so my ant moats were not in place.
Photos taken from kitchen window.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizlewis74-

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 05:30 PM CDT

Περιγραφή

I was working in garden and found this.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannah594

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 03:19 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marianmarie

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 08:51 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffmci9

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 05:56 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)

Παρατηρητής

marianmarie

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 08:25 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunasak

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 10:50 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 07:10 PM CDT

Περιγραφή

A showy surprise find.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 10:55 PM CDT

Περιγραφή

Drawn to LED porch light.
1/4" grid

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόουρος Λαγός (Lepus californicus)

Παρατηρητής

sunasak

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 08:24 AM CDT

Περιγραφή

This is either the biggest cottontail I ever saw or a jackrabbit. Ears and head shape led me to this. I wish I’d scared it off to see it move, but I was so surprised I didn’t think. Darn.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eaneubauer

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 11:29 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunasak

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 06:28 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

starrgirl

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 10:02 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericbenong

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 07:59 PM UTC

Τόπος

Cameron (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πορφυροχελίδονο (Progne subis)

Παρατηρητής

dbohlmeyer

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 10:05 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancyrabe

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 10:42 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbohlmeyer

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 09:56 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunasak

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2020 05:54 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 01:48 PM CDT

Περιγραφή

While in Rockdale and Milam County today, I thought I would only take photos of yellow blooming plants. My intentions lasted a while, but I eventually succumbed to the lure of wildflowers of all colors.