Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kartiksundar

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Tamil Nadu, IN (Google, OSM)

Περιγραφή

Very Happy to get such a lifer at Yercaud today. Name confirmed from Reptile India WhatsApp group consisting of Snakes experts and Enthusiasts, most of who are all of Inaturalist app users.

Three picture of Mr.Kalaiselvan and rest mine

We were team of 4 persons

  1. Mr.Karthick V S ( Self )
  2. Mr. Santosh Kumar
    Father-Son Duo

  3. Mr. Vadivel & Mr.Prasad
    This was my first Herping trip at my hometown. and Happy to spot this rare to spot beauty and record the same.

While were observing, recording Mr. Kalaiselvan who was returning from the family trip uphill at yercaud , he too joined us to click the same.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subham_kumar_rout

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 11:49 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anil79087

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 12:47 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanath_ramesh_manimoole

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 10:46 ΜΜ IST

Τόπος

574260, India (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajukasambe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 10:34 ΠΜ IST

Περιγραφή

Babies coming out from the egg case (ootheca).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karthick8

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 06:01 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aadhithan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 11:36 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vkjoshi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 03:35 ΜΜ IST

Περιγραφή

Udanur road behind ddu res school kalaburgi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαΐνι Σίκρα (Accipiter badius)

Παρατηρητής

maykset

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashahar_khan

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2014

Τόπος

Amravati (Google, OSM)

Περιγραφή

Yellow-spotted Wolf Snake is a nocturnal species of non-venomous snake uncommon to rarely found in Vidarbha, India. It primarily feeds on geckos and lizards. It diets contains Hemidactylus gracilis, Sitana ponticeriana, Calotes versicolor, Psammophilus blandfordinus etc. It is much agile but calm snake.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helloboy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)

Περιγραφή

Suddenly flew in and plopped down onto the volley ball court. Was quite unreactive to our actions around. Disappeared around when it started getting dark. Seen with @vsanchi, @thileepan, @visu. Photos by Navneeth, uploaded with his permission.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trsraman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 09:29 ΠΜ IST

Τόπος

642127, India (Google, OSM)

Περιγραφή

Tangled with striped coral snake. Roadkill.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivek-ram

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2020 06:28 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajesh_balakrishnan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2015 07:37 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockyreviko_

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adisatish10

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 09:21 ΜΜ IST

Περιγραφή

A juvenile. Probably a zawi, although neck collar typically absent in adults is present in this individual.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deemopahan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 08:38 ΠΜ IST

Περιγραφή

Indian Grey Mongoose with Russell's Viper kill, Bannerghatta Walk, 021023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jithesh

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 01:33 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayath_mohammed

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2019 10:22 ΠΜ IST

Περιγραφή

Flat eggs stacked and had few fiber-like glue binding them

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veenas

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 09:19 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ron1th

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 02:25 ΜΜ IST

Περιγραφή

Rescued from the BEL factory by Vivek & team. Thinks it may have arrived with a shipment from Maharashtra though nobody's sure how it ended up here! Adding to iNat since it's so peculiar

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anuragmishra1009

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2012 08:03 ΠΜ IST

Τόπος

Eaglenest (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rohit_girotra

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2013 09:36 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajaypaul

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 04:30 ΜΜ IST

Τόπος

Durtlang Leitan (Google, OSM)

Περιγραφή

Captured by my friend,all credits goes to BB-cat!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monronjon

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 10:46 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

netchiman

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 09:30 ΠΜ IST

Περιγραφή

time is inaccurate, inat wont let me remove it :-( however the date is correct

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prathamthebirdy

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 10:16 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φανερόπτερα (Γένος Phaneroptera)

Παρατηρητής

veenas

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 08:18 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veenas

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 02:06 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)

Παρατηρητής

veenas

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 08:46 ΠΜ IST

Περιγραφή

Looked like a colourful ant at first glance, on ziziphus

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 02:24 ΜΜ PDT

Περιγραφή

;-)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

casterapple

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2018 06:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chinmay_c_m

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 10:17 ΜΜ IST

Τόπος

Chitradurga (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veenas

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 09:35 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aadhithan

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 10:52 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαράσμιος (Γένος Marasmius)

Παρατηρητής

radhikachhaparia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 06:41 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radhikachhaparia

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janhavirajan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 05:04 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radhikachhaparia

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 11:08 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csbandi

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 05:15 ΜΜ IST

Περιγραφή

Is that a male that pupated! Never seen bagworm moth like this. Since female live and die inside the bag, wonder if this is male. Can't help but think of Aliens movie 🙂

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radhikachhaparia

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2020 11:02 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radhikachhaparia

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 06:13 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radhikachhaparia

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 06:52 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devathi

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 09:03 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radhikachhaparia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 04:32 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veenas

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 05:15 ΜΜ IST

Περιγραφή

Crashed into a neighbour' s glass window..Tried flying after a while and again crashed into another neighbours window. PFA was called to check for injuries ..The bird was revived with some sugar water by the PFA person and we released it in a nearby orchard, away from houses soon after

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suhelq

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2019 11:30 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhishektimothygopal

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 11:13 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radhikachhaparia

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 06:28 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radhikachhaparia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 04:35 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radhikachhaparia

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 05:22 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radhikachhaparia

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 07:32 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radhikachhaparia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 06:55 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radhikachhaparia

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 04:17 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sachin_

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radhikachhaparia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 11:14 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vikrantk

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 05:37 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adisatish10

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harshaj

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2020 08:16 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

premjitelangbam

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 04:59 ΠΜ IST

Περιγραφή

This species is frequently seen in this area but nobody is aware about it.. Suddenly I found this in the area...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aravindmanoj

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 12:50 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atulvartak

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 12:29 ΜΜ IST

Τόπος

kuldara (Google, OSM)

Περιγραφή

Echis sp. Viperidae

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aadit_patel

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 08:56 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goudagururaj

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 07:34 ΜΜ IST

Περιγραφή

Malabar pit viper

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aadit_patel

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Gujarat, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajith1

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 10:08 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonhakim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajith1

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 04:37 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avrajjal

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2014 07:43 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jithesh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 12:07 ΠΜ IST

Τόπος

Sanoor (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varkeykynadi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 07:00 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aadit_patel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 03:29 ΜΜ IST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aadit_patel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 11:07 ΠΜ IST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sivachand

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 12:17 ΜΜ IST

Τόπος

Muthanga (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φίδια (Υποτάξη Serpentes)

Παρατηρητής

avinashmourya

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 10:39 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rikudoukarthik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

India (Google, OSM)

Περιγραφή

Injured by the jeep. Moved off the road.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karthik_83

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Τόπος

Kerala, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chitrashanker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 11:09 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debamita

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 10:46 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2014 01:07 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinaygogula

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 06:26 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaidyar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 05:02 ΜΜ IST

Τόπος

Gnana Bharathi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jithesh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 10:54 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaidyar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 09:04 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ron1th

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 06:46 ΜΜ IST

Περιγραφή

Counted 13 individuals today. Locally abundant in this patch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 12:08 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karthik_83

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2009 07:02 ΜΜ IST

Περιγραφή

Scanned film

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veenas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2021 03:26 ΜΜ IST

Περιγραφή

Tried to look like a floating straw to evade!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milind_bhakare

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2015 04:55 ΠΜ IST

Περιγραφή

Female nectaring

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vishwanathgowda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2020 06:19 ΜΜ IST

Περιγραφή

found this laying its eggs on my car antenna.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaidyar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 05:18 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavan_p_bharadwaj

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022

Τόπος

Devarayanadurga (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herpguy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2019 01:52 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karthik_83

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 01:54 ΜΜ IST

Περιγραφή

Liturgusidae?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bhavnath_tiwari

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2020 01:48 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trishadiassabir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 11:04 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shreechile

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 05:51 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malabarbarbet

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 12:30 ΜΜ IST

Τόπος

Kodaikanal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparna_krishnan

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Tamil Nadu, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemant

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2015

Τόπος

ameenpur lake (Google, OSM)

Περιγραφή

Rock Agama Fight , Hyderabad
Intrasexual competition between males for female mates is very common among different lizard species. Males spend most of their energy in fights over a female to establish dominance and/or to impress a female by demonstrating a high quality of fitness. In Egernia whitii, a type of skink found in southeastern Australia, larger males (strength and size correlating positively) have advantages over smaller males. Larger males are able to intimidate rivals with their size, ward off other males from a female and claim territory space. The losers of fights have an increased Stress rate and less breeding opportunities. Fighting among males illustrates to a female that he would be able to provide protection for her and her eggs.Males mostly use their weapons and become more aggressive only during the breeding season when they are competing over a female. Once the breeding season is over they rarely use their weapons. Some weapons used are spikes on the body and tail, teeth, and claws.In combat, an iguana lizard’s teeth are used as a weapon since their bite force can result in injury to other males; this leads the weaker male to flee from the fight and abort his chance of trying to mate. Bite-force performance predicts dominance in males. Male dominance correlates with a large territory size and access to females. Males with a stronger bite force sire more offspring in comparison to weaker biting rivals as well. In the collared lizard Crotaphytus collaris, males display their locomotive skills in order to attract a female by getting to territory and resources first. Faster males have energy to spend when it comes to obtaining food and territory.Faster males are protective of their female mate as opposed to slower males they also have a higher reproductive success then slower males because faster males mate with more females on a first come, first serve basis. In Australian agamid lizards coloration influences competitive success; the more intimidating a male is perceived based on his color, the more likely a weaker male would not want to compete with him for a chance to mate with a female.(wiki)

Ετικέτες