Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atulvartak

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 12:29 ΜΜ IST

Τόπος

kuldara (Google, OSM)

Περιγραφή

Echis sp. Viperidae

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aadit_patel

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 08:56 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goudagururaj

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 07:34 ΜΜ IST

Περιγραφή

Malabar pit viper

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aadit_patel

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Gujarat, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajith1

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 10:08 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonhakim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajith1

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 04:37 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avrajjal

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2014 07:43 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jithesh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 12:07 ΠΜ IST

Τόπος

Sanoor (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varkey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 07:00 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aadit_patel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 03:29 ΜΜ IST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aadit_patel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 11:07 ΠΜ IST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sivachand

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 12:17 ΜΜ IST

Τόπος

Muthanga (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φίδια (Υποτάξη Serpentes)

Παρατηρητής

avinashmourya

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 10:39 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rikudoukarthik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

India (Google, OSM)

Περιγραφή

Injured by the jeep. Moved off the road.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karthik_83

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2018 01:43 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chitrashanker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 11:09 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debamita

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 10:46 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2014 01:07 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinaygogula

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 06:26 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaidyar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 05:02 ΜΜ IST

Τόπος

Gnana Bharathi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jithesh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 10:54 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaidyar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 09:04 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ron1th

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 06:46 ΜΜ IST

Περιγραφή

Counted 13 individuals today. Locally abundant in this patch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 12:08 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karthik_83

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2009 07:02 ΜΜ IST

Περιγραφή

Scanned film

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veenas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2021 03:26 ΜΜ IST

Περιγραφή

Tried to look like a floating straw to evade!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milind_bhakare

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2015 04:55 ΠΜ IST

Περιγραφή

Female nectaring

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vishwanathgowda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2020 06:19 ΜΜ IST

Περιγραφή

found this laying its eggs on my car antenna.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaidyar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 05:18 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavan_p_bharadwaj

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022

Τόπος

Devarayanadurga (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herpguy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2019 01:52 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karthik_83

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 01:54 ΜΜ IST

Περιγραφή

Liturgusidae?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bhavnath_tiwari

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2020 01:48 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trishadiassabir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 11:04 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shreechile

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 05:51 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malabarbarbet

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 12:30 ΜΜ IST

Τόπος

Kodaikanal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparna_krishnan

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Tamil Nadu, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemant

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2015

Τόπος

ameenpur lake (Google, OSM)

Περιγραφή

Rock Agama Fight , Hyderabad
Intrasexual competition between males for female mates is very common among different lizard species. Males spend most of their energy in fights over a female to establish dominance and/or to impress a female by demonstrating a high quality of fitness. In Egernia whitii, a type of skink found in southeastern Australia, larger males (strength and size correlating positively) have advantages over smaller males. Larger males are able to intimidate rivals with their size, ward off other males from a female and claim territory space. The losers of fights have an increased Stress rate and less breeding opportunities. Fighting among males illustrates to a female that he would be able to provide protection for her and her eggs.Males mostly use their weapons and become more aggressive only during the breeding season when they are competing over a female. Once the breeding season is over they rarely use their weapons. Some weapons used are spikes on the body and tail, teeth, and claws.In combat, an iguana lizard’s teeth are used as a weapon since their bite force can result in injury to other males; this leads the weaker male to flee from the fight and abort his chance of trying to mate. Bite-force performance predicts dominance in males. Male dominance correlates with a large territory size and access to females. Males with a stronger bite force sire more offspring in comparison to weaker biting rivals as well. In the collared lizard Crotaphytus collaris, males display their locomotive skills in order to attract a female by getting to territory and resources first. Faster males have energy to spend when it comes to obtaining food and territory.Faster males are protective of their female mate as opposed to slower males they also have a higher reproductive success then slower males because faster males mate with more females on a first come, first serve basis. In Australian agamid lizards coloration influences competitive success; the more intimidating a male is perceived based on his color, the more likely a weaker male would not want to compete with him for a chance to mate with a female.(wiki)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielraju

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2016 01:15 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maya318

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021

Περιγραφή

Seen Greater Yellownape on a lyonia (local name ayar) tree; eating a bat, constantly disturbed by a flock of Eurasian Jays.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chinnappamathanda

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 07:53 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ravinaidu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 06:19 ΜΜ IST

Τόπος

494001, India (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiefredearth

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 10:06 ΠΜ IST

Περιγραφή

On Sunday (9-01-22) we spotted a sea snake on the shore during a waterfowl census conducted by Warblers and Waders from Veli to Perumatura.  It will be washed ashore in a big wave. 'Unable to go back to the sea, we left the sea snake in the sun.  Later, when we went home and talked to the snake experts, we found that the sea snake we saw was Graceful Small- headed Sea Snake- Hydrophis gracilis, which had not been reported in Kerala before. Thus, it was added as the seventh species of sea snake found in Kerala.  Experts also suggest that the baby snake is a sea snake.  It is astonishing that we are conserving natural biodiversity despite polluting and destroying the oceans.  Image shared here . Photograph and note by Sri Sushant, Warblers and Waders Thiruvananthapuram.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

venakapoor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 01:30 ΜΜ IST

Περιγραφή

With Oecophylla prey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amith_kiran

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 01:01 ΜΜ IST

Τόπος

Turahalli Forest (Google, OSM)

Περιγραφή

Saw- scaled viper

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divcan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parsh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Madhya Pradesh, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aravindmanoj

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021

Τόπος

Tiruppur (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avrajjal

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 11:57 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bhagwatn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2017 08:27 ΠΜ IST

Περιγραφή

Snake trying to eat a green frog

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mittal_g

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 09:56 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jigar_solanki

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021

Τόπος

Talegaon Dabhade (Google, OSM)

Περιγραφή

whole Photo series of Cannibalism in Common krai
Phone clicks
I was very lucky to document one of the rarest moment.
(Bungarus caeruleus)
Venomous
.
Here's the story behind this documentation, i got a call of 2 snakes fighting for around an hour just outside an entrance of a society. As i reached the spot i saw they were Common kraits and the larger one was trying to feed on the another krait who was on moult. Krait feeding on several snakes has been reported many times but this type of cannibalism is happens quite rare and i was lucky enough to witness one. Here's the whole photo series of cannibalism in common krait. And soon later the snake was rescued and was bagged safely so that it won't vomit (regurgitate), while releasing the snake I was happy to see that the snake didn't regurgitate.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prathamesh2

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 11:15 ΠΜ IST

Περιγραφή

Double headed Russell's viper highly venomous

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidraju758

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 12:46 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidraju758

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 12:17 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidraju758

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 12:17 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidraju758

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 12:17 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidraju758

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 12:17 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidraju758

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 12:17 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owlsindia

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016

Τόπος

Raigarh, IN-MH, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owlsindia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2010 04:40 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owlsindia

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2010 03:20 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owlsindia

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2010 04:36 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ritwikchandrasekar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 08:43 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_liepack

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 05:01 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_liepack

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 10:59 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramthenmala

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Kerala, IN (Google, OSM)

Περιγραφή

It is found in the mountains of southern Western Ghats south of Palakkad Gap, in the Indian states of Kerala and Tamil Nadu. It is a high-elevation specialist, not normally recorded anywhere below 1200 m asl. Precise records are from Nelliyampathy, Munnar, Anaimalai, Palni hills, Meghamalai, Periyar Tiger Reserve, Agasthyamalai and Kalakkad Mundanthurai Tiger Reserve. At elevations of 1200-2695 m asl. The type locality is listed as "Anamalai hills (Tamil Nadu State, southwestern India)”.

Trimeresurus macrolepis is a slow-moving, arboreal, nocturnal snake that prefers rainforests, and is also found in tea, coffee and cardamom plantations.

It feeds mainly on frogs, lizards, small birds and rodents. Trimeresurus macrolepis is oviparous. Sexually mature females lay eggs in October, in clutches of 4-7.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veenas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 02:26 ΜΜ IST

Περιγραφή

Pupa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avrajjal

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Tamil Nadu, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nidhincyriljoseph

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2006 06:30 ΠΜ IDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaibhavjagtap

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 08:00 ΠΜ UTC

Τόπος

Kalyangad Fort (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tapankumardeb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 04:21 ΜΜ IST

Περιγραφή

Length- 4ft
The uncommon pattern on the body.

Could it be a new subspecies? or a normal anomaly?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veenas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 09:13 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veenas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 09:59 ΠΜ IST

Περιγραφή

Inaturalist AI suggestion. Looked like an ant mimic

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csheth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Tamil Nadu, IN (Google, OSM)

Περιγραφή

Found resting on a thorny Acacia pennata tree, then moved onto a Senna spectabilis. Habitat is not a forest! In a fairly wooded savanna ecosystem. Apparently common according to locals.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steinsajan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 01:55 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anand_osuri

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 07:27 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiridinathpanakam

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 08:56 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hari_krishnan_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 11:03 ΠΜ IST

Τόπος

Nelliyampathy (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csheth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2014

Περιγραφή

The snake was found in a wild banana patch, in the centre of a large stream (>10m width). It regurgitated an arboreal Snail-eating Pareas sp. indicating this is a snake eating species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csheth

Ημερομηνία

Μάιος 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seemamerchant

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

India (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csbandi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 09:34 ΠΜ IST

Περιγραφή

Geckos laying eggs on this wall in groups

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshulthrim

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 10:12 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csheth

Ημερομηνία

Μάιος 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csheth

Ημερομηνία

Μάιος 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayuresh_kulkarni

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 11:55 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karthikeyaeco

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 11:08 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prashant

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2016 10:44 ΠΜ IDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajabandi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 08:49 ΠΜ IST

Περιγραφή

Is this Laudankia vine snake??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suryaram90

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2017 12:17 ΜΜ IST

Τόπος

Saspul (Google, OSM)

Περιγραφή

Found this individual by the Indus near the village of Saspol in the Sham area of Central Ladakh.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rushigal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Kerala, IN (Google, OSM)

Περιγραφή

Wynad bush frog.
Endangered species (iucn)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)

Παρατηρητής

veenas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suryaram90

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2020 10:08 ΠΜ IST

Τόπος

Coonoor (Google, OSM)

Περιγραφή

First record and rediscovery of Plectrurus aureus or the golden shieldtail from the Nilgiri district of Tamil Nadu.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subbu107

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 10:20 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suryaram90

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 10:36 ΠΜ UTC

Τόπος

Gudalur (Google, OSM)

Περιγραφή

Commonly seen in Gudalur, Silvercloud and O'valley estates and forests during monsoons.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

payalm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 12:01 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasudeesha

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 11:35 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasudeesha

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 11:01 ΜΜ IST