Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2018 02:34 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φώκια Λεοπάρδαλη (Hydrurga leptonyx)

Παρατηρητής

gregs

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2018 10:06 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Observed by CCC ranger and has been here several days this week.