Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιτιά (Γένος Salix)

Παρατηρητής

eptesicusfuscus

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 01:03 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bsully86

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 08:26 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tigerbb

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 08:39 PM MDT

Περιγραφή

Under leaf litter on my back patio. I've never seen a phrurolithid in person before and am SUPER excited to have found this!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micahlauer

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 09:53 AM MDT

Περιγραφή

Growing out of the very top of Delicate Arch... A sea of tourists taking selfies under the most well-known arch in the U.S. and of course I'm drawn to the native plant it's wearing as a hat. ha ha.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suebhon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2017

Περιγραφή

Rattlesnake eating a ground squirrel

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janelle26

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2018 06:42 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φηγώδη (Τάξη Fagales)

Παρατηρητής

seth80

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2018 07:35 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

destes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2018 11:54 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenchamberlain

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2018 02:55 PM PDT

Περιγραφή

release of banded bird

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinparks214

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2018 06:28 PM MDT

Περιγραφή

Likely Polyporus badius, or P. elegans; Blackfoot polypore

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

gisele6

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2018 10:36 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2015 08:18 PM EDT

Περιγραφή

on Quercus turbinella

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2015 07:53 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsherw

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2018 12:39 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)

Παρατηρητής

maticus

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 05:18 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jay

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2017 10:34 AM MDT