Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2017 11:44 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2016

Περιγραφή

I ought to recognize this distinctively marked moth, but I'm drawing a blank.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyk

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2016 09:28 ΠΜ CDT

Τόπος

Chapel Creek, TX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgritz

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2016 09:56 ΠΜ CDT

Περιγραφή

On the water faucet at the park

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2015

Περιγραφή

Texas iNat gathering in Dripping Springs on November 11, 2015.
Kneeling from left: @mchlfx (checkered shirt), @robberfly, @maractwin (blue shirt), @mksexton, @sambiology, @kueda (red bandana);
standing L to R: Bob (husband of taogirl) and Tuffy the dog, @greglasley, @lotus (sunglasses), @mikaelb, @blubayou (red blouse), @gpstewart (red shirt), @taogirl, @annikaml (sunglasses), @gcwarbler, @connlindajo, @brentano, @billdodd, Wilson (wife of cullen), @cullen, @cgritz, Aaron (husband of cgritz). Photo by Cheryl (wife of greglasley)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)

Παρατηρητής

cgritz

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2015