Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

The (obscured) location is mapped to the county center. The county of occurrence is publicly available information, but the locations are not accurate due to status of species and private property on which they occurred. These individuals were trapped, marked, and returned to the wild as part of a permitted project monitoring populations.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 10:34 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 10:40 ΠΜ EDT

Περιγραφή

"...scutellum of P. nigriger is nearly all yellow and it's metafemora are yellow (or pale blue-green) w black bands." @entomike

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanpfeiffer

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 09:04 ΠΜ EDT

Τόπος

Fairfax, VT, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmfraser

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:29 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 02:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 03:14 ΜΜ EDT

Περιγραφή

on Hickory

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ms-beth

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 10:00 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 10:47 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 11:30 ΠΜ CDT

Περιγραφή

In aquatic vegetation

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanpfeiffer

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 02:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanpfeiffer

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 02:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2023 09:23 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 05:24 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 03:52 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 08:52 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffpavlik

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rsnyder11

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 01:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerry6060

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 11:24 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaheart88

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 02:06 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εμπιδίνες (Υποοικογένεια Empidinae)

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 12:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpgibson

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 02:11 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 06:29 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Found in the car. Not sure where it came from.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanpfeiffer

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 11:22 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judithmccord

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 01:12 ΜΜ EST

Τόπος

Christiansburg (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmfraser

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 11:35 ΠΜ EST

Τόπος

East Lake, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbirds22

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2023 01:12 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 08:21 ΠΜ EDT

Περιγραφή

on Secondary Screwworm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaseyb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 01:05 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mesene

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 02:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 11:13 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaseyb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 02:45 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenfant

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 10:43 ΠΜ EST

Περιγραφή

Little Metalmark at Joe Overstreet Rd

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

losttinamou

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 08:49 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 01:55 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur-windsor

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 03:56 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Old Jupiter/Indiantown Road-West
(West of Seminole Pratt & Whitney Road/CR 711)
John C. and Mariana Jones/Hungryland Wildlife & Environmental Area in Palm Beach & Martin Counties, FL

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 08:25 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 11:22 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 03:26 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wayne_fidler

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Long awaited lifer!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaheart88

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 02:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανογέρακο (Falco columbarius)

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 05:06 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allen_boynton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 11:00 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allen_boynton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 03:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dvollmar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 03:06 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 08:27 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 01:31 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 01:35 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianahern

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 11:06 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Highway SR-60 Unit - Three Lakes WMA, Osceola County, Florida

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 06:32 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 10:12 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Eclosed from pupa in last pic

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2017 07:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2015 01:04 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgorsline

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 11:13 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 09:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 04:06 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 11:56 ΠΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρη Στρατιωτόμυγα (Hermetia illucens)

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 02:11 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roy_cohutta

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianahern

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2004

Περιγραφή

Kissimmee Prairie Preserve State Park, Okeechobee County, Florida

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 05:23 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 04:44 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 10:14 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2014 09:52 ΜΜ BST

Τόπος

Stirling, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianahern

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2007 11:13 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Goethe State Forest, Levy County, Florida

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianahern

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2007 10:36 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Goethe State Forest, Levy County, Florida

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 03:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 09:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 09:44 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenbryan

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 06:18 ΜΜ EDT

Περιγραφή

???

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenbryan

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 10:58 ΠΜ EDT

Περιγραφή

site found by Paul Bedell; 8 males observed but no females

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπαρτράμια (Bartramia longicauda)

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 10:05 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 10:56 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 01:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stoat77

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 12:08 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alimirth

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kent_miller

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 08:50 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

judithmccord

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 08:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 05:28 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 08:36 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 08:37 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 08:36 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbeza31979

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 11:01 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 10:55 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 01:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cadecampbell

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 01:39 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 01:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allen_boynton

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 09:52 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbeza31979

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 10:41 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndmcvay

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 10:30 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2014 06:50 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Blackhills PCA, Roosevelt Co., NM

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hr_dragonfly

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2011 06:37 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 12:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 10:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2022 05:42 ΜΜ EDT

Περιγραφή

In a large flock of TUVUs

Ετικέτες