Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raewyna

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022

Περιγραφή

Looking at the fish with a yellow anal fin. I notice that some were also showing some purple colouration although they were still pretty small.

This school was in a "new" rock pool next to and under the rocks on the way to the island.

A couple of other fish that looked like these https://inaturalist.nz/observations/146242758 were also hanging around with them.

The photos are heavily cropped from a GoPro.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 04:27 ΜΜ NZDT

Τόπος

Taputeranga Island (Google, OSM)

Περιγραφή

Well well well...

Head height ~2cm
~1m subtidal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcolmer

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 06:17 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcolmer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 06:28 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Initially noticed this swimming with a school of Glass gobies (circled in pic 6.) It then dropped down to the sand.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcolmer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 07:17 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albeer23

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 04:48 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 11:41 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Now this was a bit of a surprise.
Swam out when I lifted a rock. It then tucked into a space nearby. Very weird things. Habitat shot last. That's the spot he was in before I flipped the rock.

~4cm long
Lower intertidal.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun-lee

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 03:17 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Help, I cant figure this fish out.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 04:30 ΜΜ NZST

Τόπος

Mermaids kitchen (Google, OSM)

Περιγραφή

Amazing colours on this one. in a cave

~20cm long
~2m subtidal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcolmer

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 06:54 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nzwide

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2014

Περιγραφή

Posting courtesy of http://www.wadedoak.com/_disc1/000016e3.htm

Photo by Dive Tutukaka

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

predomalpha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2022 09:09 ΜΜ NZDT

Τόπος

Waipu, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Living on subtidal rock wall in an overhang.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcolmer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 11:46 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcolmer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 11:43 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 10:28 ΠΜ NZDT

Τόπος

Waitaha Cove (Google, OSM)

Περιγραφή

This was a surprise. Two shy individuals within a rock. One larger than the other.
Tasmanian blenny?

I estimate ~5cm long
~1.5m depth

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raewyna

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2016 12:33 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

I just found this little guy in some GoPro rockpool photos. It hung around and showed interest in the food I had dropped in for the triplefins but it's not clear whether it ate any. The photos are heavily cropped.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcolmer

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 12:42 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Found this in Pataua estuary in half a meter of water an hour or so before high tide. It was initially half buried in sand until disturbed. Initially thought it could be a juvenile Allomycterus pilatus. But it does look visually similar to Torquigener altipinnis which is apparently not known from mainland NZ. Happy to say I have no idea.

@clinton think this one's for you?