Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anttanager

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yewchiam

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 08:49 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_h

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 03:03 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

razzaxxe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2017 06:16 AM AWST

Περιγραφή

This thing clung to my shirt whilst I was riding a bike for a solid hour. When I arrived, he stayed on and when I tried to gently pull him off, he had gripped onto my shirt with those little hooked feet! Usually I think of insects as quite flimsy but this thing felt pretty robust and it’s grip was strong. It wasn’t until it got off that I saw it had wings.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2018 10:13 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacksworldofwildlife

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Τόπος

Trang, TH (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drmelo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020 05:25 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα Τάξη Anura

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yusranritonga

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2011 11:47 AM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγονίδες Οικογένεια Tettigoniidae

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanuki18

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 12:51 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

puckkhom78

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2016 01:30 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ltdanslegs

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2019

Περιγραφή

Found in Khao sok national park in thailand - about 4~5 inches long and the red crest expands/ deflates in response to interference - an ID would be fantastic!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuel_messner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2017 08:40 AM CEST