Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackson_henning

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 09:59 AM UTC

Περιγραφή

Growing on wood as a saprobe. White spores

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brroumph

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 03:02 PM CDT

Περιγραφή

It bled red when cutting. Looked like raw meat when sliced. Smelled and looked like beef when frying in butter. Had a sour but pleasant taste. Found in the hollow of an oak tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guydewees

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019 06:33 PM HST