Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcp7

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 08:03 ΜΜ EDT

Περιγραφή

The bug was on the bush not moving. It was found alone after the sun had set.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jotto104

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 09:52 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmorton

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2008