Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lowzhihao

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 09:06 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliverrw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 01:21 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_hooper

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 02:32 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdjusri

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 08:45 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliverrw

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 10:01 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lingyuetyin

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 11:35 AM UTC

Τόπος

香港聶高信山 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treefong

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 01:59 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jitleangfoo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2015

Περιγραφή

Caterpillars found on Gardenia sp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chengailim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2019 02:35 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenceleongyk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2018 10:20 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g33k5p34k

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 05:33 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenwei1

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 11:37 AM AWST

Περιγραφή

Continuing from yesterday

Seen twice at around 0900 and 1200

Is it possible this one is newly eclosed given its pristine condition and the fact that it remained so cooperative?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramesh-birding-butterflying

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 12:14 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zacharychong

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 01:24 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 09:20 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcelfinlay

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2013 02:48 PM +08

Περιγραφή

Nesting in limestone hole on rock climbing route, c. 20 m from ground.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 12:44 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 09:30 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenny_well

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 05:35 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 05:30 AM +08

Τόπος

Changi, Singapore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 12:26 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenny_well

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 03:01 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcelfinlay

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 09:07 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 09:28 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atronox

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 12:01 PM +08

Περιγραφή

ssp. lammas

A very rare species in Singapore

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcelfinlay

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 06:01 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naomikim

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:14 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richthemother

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 08:53 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenny_well

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 09:03 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenny_well

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 08:20 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 11:20 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

big-simonchan

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 01:34 PM +08

Περιγραφή

Lornie Nature Corridor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richthebirder

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 09:03 AM AWST

Τόπος

Singapore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 12:07 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 09:45 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 11:41 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenny_well

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 12:51 PM UTC

Τόπος

Arcadia Road (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul127

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2015 07:30 AM HST

Περιγραφή

Sungei Buloh ,Singapore

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richthebirder

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 12:41 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 11:23 AM +08

Τόπος

Mandai, Singapore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richthebirder

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2020 12:11 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catalinatong

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2020 10:08 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenny_well

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 12:45 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2021 02:10 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david295

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2018 12:42 PM UTC

Περιγραφή

The Grey Tinsel

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 07:13 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naomikim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2021 04:30 PM +08

Τόπος

Ranger Station (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zerokevin

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheliahargis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2017 10:55 AM CDT

Τόπος

Commons Ford (Google, OSM)

Περιγραφή

Not sure what is going on but this is the fourth birder that I know of who has had a phoebe perch on their binoculars or on their person at Commons Ford.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenlaphoto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 12:00 AM UTC

Τόπος

Singapore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 09:10 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 03:55 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2021 11:25 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2021 01:45 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgomez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2004 01:06 PM HST

Περιγραφή

increíble espectáculo de la llegada masiva de la "mariposa blanca" a El Ejido El Águila, Cacahoatán, en la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera Volcán Tacana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2021 09:32 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2021 10:50 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2021 12:09 PM +08