Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gloriagomes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 09:06 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harturnoia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 11:47 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vic_ffaria

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 06:35 AM -03

Τόπος

Castelo, ES, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Registrado na Reserva Kaetés

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαράσμιος (Γένος Marasmius)

Παρατηρητής

harturnoia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 12:08 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dannyjumbo

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 05:32 PM -05

Τόπος

Puyo, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 09:38 PM -05

Τόπος

Orellana, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byule66

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 02:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

padraicflood

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 01:13 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

padraicflood

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 01:12 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

padraicflood

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 12:54 PM UTC

Περιγραφή

lichens growing on a leaf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annie_evankow

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 10:15 AM SAST

Περιγραφή

Xanthoparmelia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosvidigal

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 11:53 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriellybenaducci

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2017 03:34 PM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harturnoia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2020 11:29 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriellybenaducci

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2017 04:25 PM UTC