Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelt11896

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 09:49 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredericosonntag

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2022 10:34 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredericosonntag

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 10:41 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassiozocca

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2014 08:24 PM -03

Τόπος

Moeda - MG, Brasil (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josuergg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2014 06:57 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josuergg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2014 08:08 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericvandenberghe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2013 03:14 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mclaragil

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Brazil (Google, OSM)

Περιγραφή

det by: @ugo_diniz

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pajeu

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 04:40 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noe29

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2020 03:07 AM EST

Τόπος

Las Naves, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reserva_cuxtal_oficial

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2021 11:23 AM UTC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelson_wisnik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2018

Περιγραφή

in the absence of a trunk or stone to lean on, a capybara may be an option;
I have observed these two individuals do this twice;

see also
https://www.inaturalist.org/journal/nelson_wisnik/21258-the-friendly-capybara

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomaz_melo

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2013 05:33 PM ADT

Περιγραφή

Fazenda Experimental Catuaba, Senador Guiomard, AC, Brasil.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredericosonntag

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2020 08:24 PM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

palomajulia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Valparaíso, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredericosonntag

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2019 11:38 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fsb_felipe

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Santa Catarina (Google, OSM)

Περιγραφή

Imagem cedida por Angelina coelho, utilizada somente para identificação.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredericosonntag

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 08:59 AM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franchescodellaflora

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2019 06:46 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hubertszcz

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 03:52 PM CST

Περιγραφή

Any guesses as to what happened to the lip?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naskrecki

Ημερομηνία

Ιούλιος 2015

Τόπος

Sofala, MZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naskrecki

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2017 05:14 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmiudo

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 10:07 AM -03

Περιγραφή

Observation during II Global Socially Distant Bioblitz