Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_welch

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessica_hitchcock

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

These puffadder shysharks were found sleeping together in the sand between rocks. We saw around 10 individuals in one area. They seemed to like to be close to each other.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_welch

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caperadd

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 01:21 PM SAST

Τόπος

Yacht Basin (Google, OSM)

Περιγραφή

Yacht Basin Dive, Carel van der Colff