Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 04:07 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:39 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:39 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:56 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 07:02 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 07:49 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 07:49 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 03:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 06:49 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλιφορνέζικο Ορτύκι (Callipepla californica)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 07:10 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 07:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλασσοπρίστης (Mergus serrator)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 07:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοβουτηχτάρι (Podiceps grisegena)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 07:53 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 07:58 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοβουτηχτάρι (Podiceps grisegena)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 08:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 08:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παγοβούτι (Gavia immer)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 08:19 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 11:17 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 03:43 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 05:26 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2022 09:46 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2022 10:03 ΠΜ CST
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2022 10:06 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 09:54 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 03:46 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 03:54 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 03:14 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 03:16 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 03:15 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 03:21 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 03:22 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 03:32 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πικέα (Γένος Picea)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 03:47 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 04:06 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 04:17 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 05:50 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 05:55 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 06:03 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 09:42 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 03:59 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 04:42 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 05:01 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Φασιανός (Phasianus colchicus)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 06:16 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλίδα Του Βορρά (Anas acuta)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021 08:34 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 05:26 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020 05:44 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 09:29 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2020 08:04 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2020 05:49 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 05:20 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 05:53 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 05:54 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 06:09 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 08:14 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 08:12 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 06:30 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 08:18 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 06:46 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 06:58 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 06:58 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 06:56 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 06:12 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 07:50 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 08:15 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινη Πάρουλα (Setophaga petechia)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 08:41 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2020 05:56 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 08:23 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Black-headed??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2020 09:00 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2020 09:25 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2020 09:41 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2020 03:13 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2020 12:35 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2020 03:19 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2019 02:29 ΜΜ CST

Περιγραφή

Is this a woodcock?? It looks like one but ebird says it is rare and I have never seen one before or heard of them really being in this area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2019 04:26 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2019 04:24 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2019 04:59 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2019 06:21 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2019 06:32 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2019 06:53 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2019 07:30 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2019 07:30 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2019 06:50 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2019 07:07 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2019 07:12 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 08:13 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 08:25 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 08:36 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Γκρεμοχελίδονο (Petrochelidon pyrrhonota)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 09:45 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 09:52 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 07:31 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2019 05:30 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2019 10:57 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2019 11:09 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 12:11 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 12:19 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 12:24 ΜΜ CDT