Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniela714

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 01:04 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zarek

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2017 02:20 ΜΜ +03

Τόπος

Kiambu County (Google, OSM)

Περιγραφή

Mating

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemoncul

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 08:32 ΠΜ EAT

Τόπος

Nsanje, Malawi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konshau

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 04:12 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Male seen darting around some rose bushes. Never landed but repeated the same movements.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kouagoun_noel

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 01:42 ΜΜ WAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ong_pepiniere_d_afrique

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 10:37 ΠΜ WAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kouagoun_noel

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 11:46 ΠΜ WAT

Τόπος

Tanguiéta, Bénin (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markusgmeiner

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2018 08:07 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owen137

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalani3

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 02:40 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiluchi

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 08:20 ΠΜ HKT

Τόπος

Gurage, Ethiopia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2014 10:04 ΠΜ EST

Περιγραφή

Calomera alboguttata (Tiger Beetles). Photographed in the Jemma Valley, Ethiopia on 13 January 2014.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerejoo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2010

Τόπος

Addis Abeba (Google, OSM)

Περιγραφή

Female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerejoo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2011

Τόπος

Asmara (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiluchi

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 01:36 ΠΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2012 03:38 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sc_beetles

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2012 12:51 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sc_beetles

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2012 11:58 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2017 09:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 09:19 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steveansell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2010 01:43 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

browntown

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 11:49 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sue1001

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2013 04:39 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 12:07 ΜΜ HST

Περιγραφή

Snorkeling.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 12:15 ΜΜ HST

Περιγραφή

Snorkeling.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonrl

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 04:19 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonrl

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 07:59 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonrl

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 10:45 ΠΜ HST

Περιγραφή

Tide water habitat

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anaflores

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2016 02:05 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charadrius

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2006 12:44 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglascook

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 11:42 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olwhaley

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2012

Τόπος

Tingo maria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypseloides

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2018 02:14 ΜΜ -05

Τόπος

Satipo, PE-JU, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

learninggate

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 11:00 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

learninggate

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 05:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincenzo_zanini

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 03:50 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crzyowl11

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Panama (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talibzuo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Maynas, PE-LO, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trailblazr

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2017 12:56 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Seen along hiking trail. Wind Wolves Preserve.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheesiator

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020 03:24 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david-tiktaalik

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2020 05:16 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebougie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 06:17 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernandotellez

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2022 04:20 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quentinvdm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 09:53 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablonunezfuentes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 03:25 ΜΜ -03

Τόπος

Maule (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcela212

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hug0m

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 11:45 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nitsuga74

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 12:41 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nitsuga74

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 12:47 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramiroripa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2021 01:46 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yamitigre

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 06:15 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinsantiagocaguasuarez

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 03:09 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

that_bee_guy

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 11:12 ΠΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atir_ioh

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 10:03 ΠΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 09:38 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabereinhardt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 08:17 ΠΜ +07

Τόπος

Mueang Chiang Mai (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 10:47 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 09:20 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 10:44 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackychiangmai

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 10:42 ΠΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 09:50 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackychiangmai

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 12:57 ΜΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackychiangmai

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 11:37 ΠΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackychiangmai

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 10:06 ΠΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackychiangmai

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2021 12:51 ΜΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eyesonwildlife_by_patrick

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 03:25 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoologistmitch

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 02:14 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2009 01:21 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david-tiktaalik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 01:23 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david-tiktaalik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 08:23 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david-tiktaalik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 10:46 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david-tiktaalik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 01:57 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david-tiktaalik

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 09:50 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david-tiktaalik

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 05:23 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david-tiktaalik

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 03:44 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glendawalter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 11:47 ΠΜ AEST

Περιγραφή

About 7 mm long, seen on a flowering garden plant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dutchjohn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 10:16 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markotnes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 03:16 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ossifrage94

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 08:05 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

court_rae

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 11:00 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

venywulansari

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2021 03:03 ΜΜ WIB

Τόπος

Bonorowo (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markusgmeiner

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2016 07:53 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pizzamurderer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2018 11:47 ΠΜ +08

Τόπος

Sarawak, Malaysia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hyhuang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2018 05:32 ΠΜ AWST

Περιγραφή

深山扁

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hyhuang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2018 03:37 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tracychen

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2020 11:10 ΠΜ CST

Τόπος

台灣高雄市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tracychen

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2020 11:12 ΠΜ CST

Τόπος

台灣高雄市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tracychen

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 11:07 ΠΜ CST

Τόπος

台灣高雄市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tracychen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 12:37 ΜΜ CST

Τόπος

台灣高雄市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiachu

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 10:26 ΠΜ AWST

Τόπος

TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiachu

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 11:41 ΠΜ AWST

Τόπος

TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiachu

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 12:52 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiachu

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 05:17 ΜΜ AWST

Τόπος

竹子湖路, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

libbing_life

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2019 07:51 ΜΜ CST

Τόπος

Taipei, Taiwan (Google, OSM)

Περιγραφή

it was freshwater

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hyhuang

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

擬多齒米蝦,清澈流水中取食石上藻類

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2019 03:31 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

austindude

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 11:59 ΠΜ MST