Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2017

Περιγραφή

Had to get some solo time this weekend, so I went to Lake Brownwood State Park. The park ended up being pretty crowded, but fortunately, I was able to enjoy some nature by myself. Temps were in the triple digits, and it was dry, dry, dry -- the plants needed a drink!

I did end up setting up some moth lights tonight too. TONS of midges, but there were also some other neat nocturnal critters that showed up.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brushfreeman

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2017 10:53 ΜΜ CDT