Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)

Παρατηρητής

namby_miora

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 10:07 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kikepanao

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

diegodamici

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2019 02:06 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Mantide religiosa comune, di tre cm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajg007

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 11:46 ΠΜ UTC

Τόπος

Xàbia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresdelacruzmuoz

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 04:17 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

emmanuelprvost

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 07:35 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Sorte de chrysalide

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 01:53 ΜΜ CET

Περιγραφή

With leftovers molts ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas_madagascar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 06:42 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karol_tabarelli_de_fatis

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 04:00 ΜΜ CEST

Τόπος

Trento TN, Italia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

unter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 02:07 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josemiguelsola

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 10:02 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)

Παρατηρητής

rudygng

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαντώδη (Τάξη Mantodea)

Παρατηρητής

jorgejuanrueda

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 09:13 ΜΜ CEST

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)

Περιγραφή

ESPAÑOL: No se bien que es lo que encontré en esta situación. Al principio pensé que era un comportamiento de apareamiento, pero después vía que ambas parecían estar muriendo. La verdad no se ni siquiera si son dos especies diferentes.

ENGLISH: I don't know what I found in this situation. At first I thought it was mating behavior, but then I saw that they both seemed to be dying. The truth is I don't even know if they are two different species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 08:32 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Under a rock
murinus / pardalis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas_madagascar

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2009 01:10 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaretstevens

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 04:41 ΜΜ EAT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaggeliskoutsoukos

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lavauleek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 08:21 ΜΜ CET

Τόπος

Bois de Lébisey (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 07:02 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 09:15 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfachim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 1994

Περιγραφή

Mantodea Nam94_30


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrydelange

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2019 06:59 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

emish78

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2017 05:00 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oudejans

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2018 04:08 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

didierbpn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2020 01:27 ΜΜ +07

Περιγραφή

most probably this one : 65063593

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainforest

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2020 07:35 ΜΜ CET

Τόπος

Yasuni, Équateur (Google, OSM)

Περιγραφή

Please Help ID this Dead-leaf Mantid.

Watch the Video at:
https://www.youtube.com/watch?v=U-QDCoTYaRk

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kooscl

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2013

Περιγραφή

Mantids


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjpretor

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 03:05 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kavee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2019 02:56 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flyredbird

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2018 02:20 ΜΜ EDT

Περιγραφή

He's a beauty!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

losttinamou

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 11:35 ΠΜ CST

Τόπος

finca la Gracia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

junaidzahid

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 02:39 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louisclouet

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 11:47 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgoudshoorn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2018 05:10 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zarek

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 11:20 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helpman

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2006 09:25 ΠΜ UTC

Τόπος

Cantabria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2020 09:59 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauramorganclark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2014 09:35 ΠΜ CDT

Περιγραφή

My sister spotted these Mantises mating and called me over for photos. Just a little later she called back and said the male was gone and the female was "bowed over" so I returned and took more photos of her. During the time of her last head shot her mouth was working the whole time.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sterocker

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2013

Τόπος

mida creek (Google, OSM)

Περιγραφή

Bush Panther Mantis.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koosretief

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2018 08:52 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valentyna_and_midgedoctor

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2018 08:34 ΜΜ CET

Περιγραφή

Photo by V.Inshyna

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwicht

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2018 11:57 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_h

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2013 01:37 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuli

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2014

Περιγραφή

where^s the canteen


fairly large slender mantid with big eyes fitted into a pointed extensions to the rear of the head

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)

Παρατηρητής

jonathan_whitaker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2020 02:46 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apani

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2019 12:13 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabrewing

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2020 03:09 ΜΜ CST

Τόπος

Naha, CHIS, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

joannajurdi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2019 08:56 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johanvan

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2017 06:37 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiefredearth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2014

Τόπος

Kulathurpuzha (Google, OSM)

Περιγραφή

My 2000th spotting.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reneeloiz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2020 11:05 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαντώδη (Τάξη Mantodea)

Παρατηρητής

qgrobler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2014

Τόπος

5, Edge View Road (Google, OSM)

Περιγραφή

Mantid


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

i_c_riddell

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2009 10:54 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_connors

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2017 02:08 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Bolbe with attachments
I've never seen a mantis with any sort of attachments, but this little one was covered in large dirt particles - maybe for camouflage? It didn't seem accidental and certainly did a good job of breaking up the mantis's outline, so I'm curious to know whether the mantis did it itself. Has anyone seen this sort of thing before?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαντώδη (Τάξη Mantodea)

Παρατηρητής

alexdreyer

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2014

Περιγραφή

Mantis egg case


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dotun55

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2014

Περιγραφή

African flower mantis

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)

Παρατηρητής

i_c_riddell

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2009

Τόπος

EN 1, Cheringoma (Google, OSM)

Περιγραφή

Mantid Catapu1


Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)

Παρατηρητής

yannickvm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2018 08:34 ΠΜ +03

Περιγραφή

About 5cm in length

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gopal42986

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2019 09:26 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguelaporta

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2019 01:14 ΜΜ EST

Τόπος

Tena, Napo, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mittal_g

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2019 09:21 ΠΜ IST

Περιγραφή

Found dead

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)

Παρατηρητής

richardadcock

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2014

Τόπος

Hangklip (Google, OSM)

Περιγραφή

Devil Mantis


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maribela

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2019 05:39 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuli

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2014

Περιγραφή

small bark mantid


small Bark mantid with beautiful reticulated wings and a flattened, flap-like edge around the thorax, length about 4cm. The first 2 photos were taken in the kitchen in the evening and the further photos were outside the door the following morning. I believe it is the same individual and that it got itself hooked up on an old spiders web, photo 4 has dishevelled wings after the web was removed, it recovered as seen in the final photos and flew away .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanvanhuyssteen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2013

Περιγραφή

mantid


Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)

Παρατηρητής

alexcloke

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2013

Τόπος

Fujayrah, AE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)

Παρατηρητής

ryanvanhuyssteen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2013

Περιγραφή

Mantid


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coronadogim

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2019 01:51 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cindyramirez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2019 10:14 ΠΜ PST

Περιγραφή

It is what it is, and I’m not changing it. Thanks, ok bye.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

sterling

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2019 06:23 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuenf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2014 06:27 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimdugan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 03:25 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Assume Chinese but never saw dot between front legs to verify.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leejones

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2005

Περιγραφή

Flower mantid


Pink and green mottled mantid on a lavender bush. Looked immensely like a lavender flower. The old exoskeleton was nearby and it might have recently shed. Extremely movement-shy.
EDIT - two more photos added, including the one with the exoskeleton

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wynand_uys

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2012

Περιγραφή

Mantis and snail


Mantis body length about 60mm

Prey, here: https://www.inaturalist.org/observations/10924926

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olie

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2012

Περιγραφή

This mantis' eggo was quite preggo.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afdezrincon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2019 12:51 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2018 02:40 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Cochise County, Arizona, US

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2018 12:35 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Yuma County, Arizona, US

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerhard_diedericks

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2012

Περιγραφή

Polyspilota aeruginosa - R20A-01


In the riparian zone of a small stream in a commercial pine plantation

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαντώδη (Τάξη Mantodea)

Παρατηρητής

ryanvanhuyssteen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2014

Περιγραφή

Small Mantid being devoured by small spider


These two are small. The object they are on is an inflorescence of Spear Grass.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2013

Περιγραφή

Mantid


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2013

Περιγραφή

Probably the largest mantid I've ever seen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexdreyer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2013

Περιγραφή

Common mantid depositing ootheca


Female laying eggs (ootheca).

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)

Παρατηρητής

maritzasouthafrica

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2013

Τόπος

Blyderiver (Google, OSM)

Περιγραφή

Mom must be so proud!


The eggs of the Mantidae I posted on 26 January has finally hatched. Link follows in comment.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)

Παρατηρητής

rjpretor

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2007

Περιγραφή

Mantidae


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maritzasouthafrica

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2013

Τόπος

Blyderiver (Google, OSM)

Περιγραφή

Mantidae with egg sack


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2012

Τόπος

Paardepoort (Google, OSM)

Περιγραφή

Hoplocorypha


Body length of large mantid about 5cm.

I first saw the shadow.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαντώδη (Τάξη Mantodea)

Παρατηρητής

chiefredearth

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2019

Τόπος

Gaborone Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

attracted to light. About 6cm long Pink patch under front legs.I kept it in a container for two days and it produced this egg case.https://www.inaturalist.org/observations/36328157. I assume the mantis is a female ! There was no male present in those two days.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2019

Τόπος

Gaborone Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

eggs in case made by this mantid https://www.inaturalist.org/observations/36328082

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2012 03:46 ΜΜ EST

Περιγραφή

Toxoderopsis taurus (Toxoderid Mantises). Photographed at Samarn Bird Camp, near Kaeng Krachan National Park, Thailand on 18 November, 2012.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biogeek64

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2019 11:50 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lennyworthington

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2017 11:32 ΠΜ +07

Περιγραφή

Ambivia undata (Fabricius, 1793)
55 mm

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurarissu

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2019

Τόπος

Corte (Google, OSM)