Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylecmsmith

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2015

Τόπος

Duke University (Google, OSM)

Περιγραφή

Collected in the field for my Entomology class, but photographed in the lab. In a deliberate attempt to catch a mosquito, I walked into a patch of woods near a stream, stripped down to my underwear, and waited for a mosquito to bite me. This was quite successful, and in the abdomen picture, you can see some of my blood.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

htsvoboda

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2017 04:27 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Seen on a Taxodium distichum leaf.