Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niale

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 12:00 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καβαλερού (Securigera varia)

Παρατηρητής

prouvairication

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 10:31 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugenesmurgis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 03:57 PM CEST

Περιγραφή

– Length inflorescences up to 60mm
– Length fruits up to 6mm
– Fruits glabrous

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 08:45 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 02:27 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χουχουριστής (Strix aluco)

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 01:38 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leap17

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2017 09:32 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike-potts

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2009 09:16 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivan13za

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 09:09 AM BST

Τόπος

Aberdeenshire, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjt1953

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 05:23 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus)

Παρατηρητής

kostaszontanos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaribettini

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2017 11:21 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Gygis alba

Παρατηρητής

geddy11

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2016 09:08 AM CEST