Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

adriennea

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 05:49 PM CDT

Περιγραφή

I am thinking maybe a badger due to size

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκύλος (Canis familiaris)

Παρατηρητής

kpankatz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 11:21 AM EST

Περιγραφή

Coyotes in Ontario are a hybrid of eastern wolf and western coyote and this has been shown by generic studies. This is not a domestic dog and has been observed by wildlife experts in our area that confirm it is a coyote.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura_gatannah

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 01:35 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mw52berg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 05:16 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

bkinder832

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2015 07:52 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lupe

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brooksy

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2008 10:35 PM CDT

Περιγραφή

Scaled quail must like Italian food.