Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roastytoasty

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdwhisperer

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2020 10:54 AM MDT

Περιγραφή

Eurasian Collared-Dove x Mourning Dove hybrid. First of two individuals.