Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boboneness

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 12:15 ΜΜ CDT

Τόπος

Cade, LA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidmcclellan

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 09:07 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Seen during AC repair

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

narumk07

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smaturin

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_blount

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This is the first sighting of this species in Livingston Parish. Definitely a once-in-a-lifetime find.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kent_ozment

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 11:33 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Buried in thick clay mud near a water control structure.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradmoon

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 12:49 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Two different individuals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus)

Παρατηρητής

catgreg

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 10:39 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audubon23

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2018 08:08 ΜΜ CDT

Τόπος

Metairie, LA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaptainkory

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2009

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erincork

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found foraging near dry wetland; quickly fled when released, tunneling into pine needle duff layer

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tgarrison80

Ημερομηνία

Απρίλιος 2015

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemcgee23

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2019 10:27 ΜΜ CDT

Περιγραφή

One of a number of species calling at an ephemeral pond (no name; I call it Sand Pit Pond) during June 2019. It was the loud calls of Barking Treefrogs which caught my attention..

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cem9235

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seejanebird

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2019 08:21 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradmoon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2016 02:30 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrvv

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019 01:49 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evangrimes

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Ιδιωτικό