Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

patrick34

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 03:49 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

patrick34

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2020 07:58 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanpudwell

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 10:14 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wojciechrosikiewicz

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 09:50 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidge

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 07:22 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbranham

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 10:42 AM CDT

Τόπος

Memphis, TN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)

Παρατηρητής

dusty_in_vilas-tx

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 08:28 AM CST

Ετικέτες

gum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrick34

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 06:08 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrick34

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2022 06:04 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bamaboy

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 08:55 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

constantina

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2019 03:36 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharrow-sparrow

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:28 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bamaboy

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 03:16 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayden127

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 12:56 PM CDT

Περιγραφή

Looked about 3 feet long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylor602

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022

Τόπος

Sarah (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 10:52 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 08:42 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srdsmkes

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 05:40 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oeserak

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 09:59 AM CDT

Τόπος

Memphis, TN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanpudwell

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2016 08:03 PM CDT

Τόπος

Memphis, TN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrh38654

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bamaboy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2011 02:28 PM UTC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracemccartha

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 04:00 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayden127

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 09:09 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rollingalong

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 02:42 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rollingalong

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 10:38 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrh38654

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 10:10 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

creepyvalentine

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 10:20 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayden127

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 05:09 AM UTC

Περιγραφή

F#65

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

creepyvalentine

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 07:24 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

ryanpudwell

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 06:17 PM CDT

Περιγραφή

Tail and wing feathers from a recent kill in the woods near my home.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanpudwell

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 10:51 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebertar

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 12:15 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossbirb

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Flowers about 1.5 cm across. Plants 10-20 cm tall, and about 30 cm across.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 08:40 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

ajtrently

Ημερομηνία

Ιούλιος 2014

Τόπος

United States (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

ranfrye

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

deonva

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

braveheart

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bigred73507

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόουρος Κυνόμυς (Cynomys ludovicianus)

Παρατηρητής

dillon_freiburger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2021 03:26 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben_gaillard

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 01:36 PM UTC

Περιγραφή

These two salamanders were under a cedar log in my backyard.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cajustis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 10:34 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pocahontas7780

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:29 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajtrently

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 02:15 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

halmitchell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 03:12 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darrelbrown

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in mesic hardwood forest, very steep, very sandy loessal bluffs of Tallahatchie county, Ms.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theo_witsell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Location obscured, of course. Very rare in eastern AR.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

jefferykarafa

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 09:53 AM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ranfrye

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 10:38 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katstclair

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 08:44 AM CDT

Περιγραφή

Is this a diamondback water snake? We saw him very close to the wolf river.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

decoda

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

tnnaturalist

Ημερομηνία

Απρίλιος 2006

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Photo taken by Dr. O. Davis. Image first published in:
Stout, J. 2013. Alligators in Tennessee: past, present, future. The Tennessee Conservationist, March/April: 17-19 pp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebertar

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 01:10 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khimmler

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 07:12 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjones7777

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2017 03:20 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)

Παρατηρητής

ryanpudwell

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 10:47 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_tx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020 03:58 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milckie

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 11:50 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanpudwell

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 03:56 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fieldfalcon

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 09:24 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chelliebo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019 10:19 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanpudwell

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 03:09 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanpudwell

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2021 11:14 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna-0

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 03:49 PM CDT

Περιγραφή

Yellow-flowered mallow, auriculate bracts underneath sepals (auriculate=ear-lobe like lobe, so the base of bracts are lobe shaped) , 6-10-rayed stellate hairs on stems/underside of leaves (need 10X lens to see), and reddish immature fruits.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theo_witsell

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2020 10:03 AM CST

Περιγραφή

Has flower coloration of H. virginiana but flower length of H. vernalis. Growing in nice riverscour barrens (habitat of H. vernalis).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geo_beta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020 11:48 AM UTC

Περιγραφή

Rare dark purple variety of Crane-fly Orchid. Only one colony of this color found along the Woodland Trail in the gorge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chelliebo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2020 02:43 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deonva

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 10:04 AM CDT

Τόπος

Ensley Bottoms (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spinosibacca

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2012 02:54 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristanclark

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

kalamurphyking

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 05:22 AM CDT

Περιγραφή

Photo 1:
More Faces Than I Expected
Yesterday morning I stepped outside before sunrise and saw movement. Turned on a porch light & saw this. I'd been wanting to see this for years. She had 2 babies on her back with a 3rd climbing on. The mama froze as I ran back inside and scrambled to get my camera assembled. I was very lucky, she was still standing frozen when I got back. So dark I had to use flash. I was about 10 feet from her.
Photo 2:
There Is Always One
After my first shot, I stood still & mama finally relaxed and turned sideways. That is when I saw there were 4 babies, not 3. Number 4 was struggling to find a handhold on the other side from it's siblings. Every big family has that one kid that marches to a different drummer.
Photo 3:
Mom Checks Me Out Again
When my flash went off for my 2nd shot, it got mom's attention again. With 3 little sets of eyes also looking my way. Number 4 was still trying to hang on and facing the wrong direction.
Photo 4:
Mom Decides I'm No Threat
Mama ignored me and the camera flashes and wandered around the deck sniffing and exploring for a minute or so. Baby # 4 finally seemed secure. Babies stay in mom's pouch until they are about 2 1/2 months old when they emerge and climb on her back. They stay with her until they are about 4 to 5 months old.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianmccormack

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020 01:07 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noelpenn

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2016

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

mothsonfire

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 07:30 AM UTC

Περιγραφή

Seemed like a puffball, very bright orange

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrick34

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2019 02:42 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frostioe

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjones7777

Ημερομηνία

Αύγουστος 2005

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrick34

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geo_beta

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 09:22 AM UTC

Περιγραφή

Approximately 16 mm long. Calm. Found in grassy, forested area. Similar to Peppered Jumping Spider.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shelbs901

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 01:09 PM UTC

Τόπος

Millington, TN, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Stumbled upon this beauty during field research out at Meeman Shelby Forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

jefferykarafa

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2020 06:58 PM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanpudwell

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2019 04:41 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturemom

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 11:31 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδιά (Punica granatum)

Παρατηρητής

anberman

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 04:34 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jetranger901

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 01:44 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrh38654

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2020 10:39 AM UTC

Τόπος

Memphis, TN, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmcmasters

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2011

Τόπος

Bartlett, TN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjones7777

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2015 02:21 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidhilgeman

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2020 11:43 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόουρη Γάτα (Bassariscus astutus)

Παρατηρητής

bonniebradshaw9

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2014 02:30 PM CDT

Περιγραφή

It was hiding behind a trash can on the first level of the parking garage. I suspect that it might have traveled there under the hood of a vehicle.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dearlymaya

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2019 04:37 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

patrick34

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2019

Τόπος

Memphis, TN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjones7777

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2014 01:34 PM CDT

Τόπος

Eagle Lake WMA, TN (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrick34

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2019 11:16 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samantha_knight

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 11:56 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrick34

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 03:39 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrick34

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 08:22 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reallifeecology

Ημερομηνία

Μάρτιος 2016

Τόπος

United States (Google, OSM)