Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

piyapong

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2021 04:57 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

nilosignoro

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 07:45 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 12:43 PM CEST

Περιγραφή

A female.
July 2021.
Nørreskoven, Als, Denmark.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ericisley

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 10:38 AM CDT

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 12:59 PM CDT

Περιγραφή

Fort Inge park, Uvalde, TX.

Very fresh with emerging complications. Note the small flies feeding on it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

aerobird

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 07:10 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

vivi1874

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 02:43 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

creek_chen

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 06:45 AM AWST

Περιγραφή

若蟲 nymph 捕食一隻蠅 preying on a fly

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

zinogre

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 12:37 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nakarb

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 03:11 PM MSK

Περιγραφή

Phasia ?pusilla/barbifrons
det. eklans (diptera.info)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryantshaquille

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 11:34 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tristan150

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021

Τόπος

Baliok (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

alinehorikawa

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2018 12:01 PM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ανισόπτερα Υποτάξη Anisoptera

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcdunn

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 05:06 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 12:27 PM EDT

Περιγραφή

Preying on Blue Corporal

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kenny_well

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 02:52 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020 04:13 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist_aditya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2018 09:26 AM IST

Τόπος

Jalgaon (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ericisley

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 09:35 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tadamcochran

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 01:27 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jwn

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2020 03:04 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2020 08:51 AM CET

Περιγραφή

A male petrolling creek in the morning, hovering for 2-8 sec. in a location, moving slightly and hovering again. Doing it for many minutes but occasionally perching on stone out in the creek.

A female also came to the area, laying eggs.

January 2020.
Creek crossing H-Track, Paluma, Queensland, Australia.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2020 09:40 AM CET

Περιγραφή

A female laying eggs.
January 2020.
Mount Lewis Rd, Julatten, Queensland, Australia.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2020 10:24 AM CET

Περιγραφή

A female.
January 2020.
Mount Lewis Rd, Julatten, Queensland, Australia.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2020 11:39 AM CET

Περιγραφή

Two males rising up in territorial
dispute.
January 2020.
Tyagarah Nature Reserve, Mullumbimby, NSW, Australia.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2020 03:50 PM CET

Περιγραφή

A male patrolled the tiny area between the steep part of the creek and the road, flying over the shallow water. Fortunately it decided to perch very low just above the water.
January 2020.
South of Waikubukubu, Northern Viti Levu, Fiji.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2020 09:03 AM CET

Περιγραφή

A male.
January 2020.
South of Waikubukubu, Northern Viti Levu, Fiji.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2020 10:15 AM CET

Περιγραφή

A male.
January 2020.
South of Waikubukubu, Northern Viti Levu, Fiji.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2020 04:08 PM CET

Περιγραφή

A female.
January 2020.
Waikubukubu, Northern Viti Levu, Fiji.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2020 03:57 PM CET

Περιγραφή

A male.
January 2020.
Rigault Creek, Yate, New Caledonia.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2011 09:27 AM +07

Περιγραφή

a teneral female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2008 12:19 PM CET

Τόπος

رزات، Oman (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2016 09:09 AM +07

Περιγραφή

a male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zygy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2020 10:52 AM EST

Τόπος

Puyo, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djringer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2020 03:42 PM EST

Περιγραφή

Along the road through Bavarian Forest. Fascinating to see these three lined up together.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrfish33

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 03:58 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2019 10:13 AM CEST

Περιγραφή

A male.
September 2019.
Near Pan.american Hwy towards Rio Chucunaque, Darien, Panama.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lenoreatwood

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2018 12:33 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gfuchs

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 12:02 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2016 05:01 PM CET

Περιγραφή

A female.
January 2016.
Lodge/camp near Isalo National Park.
Madagascar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2016 11:06 AM CET

Περιγραφή

A male.
January 2016.
Ranomafana, Madagascar.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2017 01:20 AM CEST

Περιγραφή

A male.
April 2017.
Halmahera, Indonesia.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

violettederozier

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2019 08:45 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

nlblock

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2020 10:26 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2020 12:49 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2020 11:43 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

geechartier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2016 11:46 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

arjonker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2014 09:49 AM CEST

Περιγραφή

Claret Pondhawk
Erythemis mithroides
Libellulidae

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lrech

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Τόπος

Paraná, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rbeunen

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2016 09:25 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2019 10:04 AM CEST

Περιγραφή

A female.
September 2019.
Near Pan.american Hwy towards Rio Chucunaque, Darien, Panama.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2019 12:28 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 03:06 PM CEST

Περιγραφή

A male.
September 2019.
Parque Municipal Summit, Canal Zone, Panama.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimjohnson

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2003

Περιγραφή

Collected: 2003-0270

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carbonmike

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 01:56 PM EDT

Τόπος

Pastaza, EC-PA, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2019 01:53 PM CEST

Τόπος

Cémaco, PA-EM, PA (Google, OSM)

Περιγραφή

A male.
September 2019.
Near Rio Membrillo, Embera Wounaan territory, Darien, Panama.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2019 02:18 PM CEST

Περιγραφή

Females of Heteragrion species are rarely seen, and this is only my second observation of copula in any species. My first was H. rogertaylori in Rio de Janeiro. In both cases the formation of copula took at least a minute. Females lifted abdomen up several times, and lowered again, after failed coupling.

September 2019.
Creek along tower road, Canopy Tower, Canal Zone, Panama.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2019 02:47 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

justbenice

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2005 04:20 PM CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bit

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2014 09:32 AM PDT

Τόπος

Etimboue, Gabon (Google, OSM)

Περιγραφή

At the edge of the Smithsonian's Rabi plot

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 12:55 PM CEST

Τόπος

Antón, PA-CC, PA (Google, OSM)

Περιγραφή

A male.
September 2019.
Canopy Lodge, El Valle de Anton, Panama.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ζυγόπτερα Υποτάξη Zygoptera

Παρατηρητής

birdybee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2019 07:49 AM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

macelocosta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2019 09:24 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

paul_prior

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2019 11:24 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lalobg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 02:13 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elrayman210

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2019 08:33 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

risonkj

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2018 02:05 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

risonkj

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2018 08:25 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

risonkj

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2018 09:20 AM IST

Περιγραφή

From, Thommana, Kerala

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakemccumber

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2008 10:38 AM EST

Περιγραφή

Caught during aquatic entomology course; reared and released back at capture site.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakemccumber

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2007 05:46 PM EDT

Περιγραφή

Caught during aquatic entomology course; reared and released back at capture site.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019 10:01 AM CDT

Περιγραφή

If you look closely, you can see small flies (I think they were feeding on the wing veins?) in a few places on the wings, but well-camouflaged. I've never seen this on clear-winged dragons before, so I wonder if darker/splotchy-winged dragons are more susceptible to this kind of parasitism?

Dolan Falls Preserve is a private preserve owned by The Nature Conservancy. Access is restricted and by permission only.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magazhu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

matthewschmalz

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2019 05:24 PM EDT

Περιγραφή

This is a blue dasher male and female eastern pondhawk locked together. The pond hawk appeared to be hanging lifeless and the dasher was still flying and dragging the pondhawk along.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

upupamartin

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2019 04:18 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adealy

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Philippines (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

fangshuohu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2017 01:11 PM +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

amila_sumanapala

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2017 10:33 AM +0530

Τόπος

Kandy, Sri Lanka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rejoicegassah

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2019 01:12 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

samjray105

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2019 02:33 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josesgh

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 08:57 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomlang88

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 08:16 AM HST

Περιγραφή

Female. I've been told it may be one of the only known pictures of an unrestrained free flying female.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max822

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 09:57 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

shark_7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2018 02:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fcheong

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 11:38 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2019 10:31 AM EDT

Περιγραφή

I tried collecting some of these tiny parasites. Can anyone point me to a key? Thanks!

More photos of the host:
https://www.inaturalist.org/observations/22846174

According to wikipedia, "There are at least 1,000 described species in Forcipomyia." Ha!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 10:00 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimjohnson

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 01:30 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tmurr1225

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 07:44 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suhelq

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2018 07:52 AM IST

Περιγραφή

Remarkable roosting group of dragonflies found early morning along the Nature Trail in the WII Campus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

nancynorman

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 12:37 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magazhu

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

violettederozier

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 01:19 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jblinde

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 04:19 PM CDT

Περιγραφή

Three clubtails, two of which are mating.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tommyhui

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2015 09:39 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jheiser

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2019 03:52 PM EDT

Ετικέτες