Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 02:18 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

One of six seen by me and/or Petra Hockey on different parts of the WMA on 5-14 and 5-15-2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Near bird blind at old beaverpond in central part of Gus Engeling WMA

female

@greglasley @briangooding @jcabbott

A new species for the WMA, and a significant range extension to the NW of this rare Clubtail species. This is my first time seeing the species. It flew in to perch on a grass clump in tall reeds and grasses in an area with lots of feral hog trails. Unfortunately, all my photos are from a similar angle because I was trying to photograph through grass clumps without disturbing it.

This is definitely one of the larger TX clubtails! I first thought it was a Black-shouldered Spinyleg when it flew in, but quickly realized it was something I'd never seen before.

As a side note, I suspect that a large male clubtail that I saw flying low and briefly perching on sunny sticks just above the water and in a deeply shaded portion of Catfish Creek on the north end of the WMA may have been this species. I assumed it was a Black-shouldered Spinyleg at the time, but noticed that the thorax seemed very 'bright' for that species. Unfortunately, I was unable to photograph that individual.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 07:09 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Lots of photos, but it was such a cooperative subject in a nice spot. Found as the last light of the day was fading - it flew up the boardwalk and hunted around for a perch for a few seconds before settling down.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 12:56 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 12:23 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

I think this is the correct ID. Only a single male seen, and in a distant and awkward position for better photos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 11:11 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 08:44 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 09:58 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 10:30 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2024 03:30 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2024 12:11 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 09:09 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 09:07 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 09:18 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 08:17 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 08:19 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 06:19 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 06:31 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Flew past me and perched on a low bush in a brief spot of setting sun between clouds. A beautiful Austroaeschna species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 12:34 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 12:07 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 10:04 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Found on the ceiling inside the bat and glow-worm cave where use of flashes is prohibited.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 03:17 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 02:57 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 02:11 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 12:04 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brentano

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 09:09 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k8thegr8

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 01:25 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Lichen mimic in middle of images

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 01:57 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 01:49 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 01:17 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 12:47 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 12:05 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 10:38 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 10:21 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 10:21 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 10:27 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 04:17 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 07:35 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 01:40 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Scaly Bee Fly
Timberlake Biological Field Station

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 01:45 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Eastern Hornet Fly
Timberlake Biological Field Station

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tadamcochran

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 10:06 ΜΜ CDT

Τόπος

Seagoville, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlywalks

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 01:28 ΜΜ CDT

Τόπος

Lewisville, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tdavenport

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2018 03:42 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Angelina River Boat Ramp, Jasper County Texas

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανός Τοξόστομος (Toxostoma rufum)

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2021 12:03 ΜΜ CST

Περιγραφή

Probably the largest billed Brown Thrasher I have seen. Seem' almost comparable to Long-billed Thrasher

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2021 12:36 ΜΜ CST

Περιγραφή

Weird sight on our local creek

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupamartin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2010 08:27 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Can someone ID one of the trees, please?
This is Greg Lasley visiting a few months after the disastrous flood of July 2010 - the refuge was still closed but they let us in to sample the ode population.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Ιούνιος 2005

Περιγραφή

Turquoise-tipped Darner
Rhionaeschna psilus
male
Austin, Travis Co., Texas
1 June 2005
small creek with no name in the Lost Creek subdivision off of Loop 360 in Austin.
30.27620
097.83164
the creek is 200 meters east of this loc.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2014 10:59 ΠΜ CST

Περιγραφή

Came across this photo of GREG LASLEY, one of my favorite iNat folks, and HAD to include as an observation. Realizing it may be "frivolous" info to some, I want to document how much help he has been to me and so many iNaturalists.

GREG LASLEY went above and beyond to fulfill his promise to speak to my Texas Master Naturalist chapter in Milam County, Texas on this date. This photo of GREG LASLEY was taken in Rockdale,Texas, while he was sharing his observations, experiences, and photographic skills with my El Camino Real Texas Master Naturalist Chapter.

Thanks, again, Greg.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 02:44 ΜΜ CST

Περιγραφή

FH's are tough birds in the DFW area. This winter has seen a small eruption into the area. There has been one FH at the location the last few days. Today there were two at this location. Alos saw another on the other side of town earlier. Three in one day is a good. day!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 02:27 ΜΜ CST

Περιγραφή

FH's are tough birds in the DFW area. This winter has seen a small eruption into the area. There has been one FH at the location the last few days. Today there were two at this location. Alos saw another on the other side of town earlier. Three in one day is a good. day!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eangler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2020 09:04 ΠΜ CST

Περιγραφή

Lots of active bluebirds at the lake this morning.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2020 07:33 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callsignsunshine

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2020 04:45 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brentano

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2019 09:53 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Long one of my most wanted wild snakes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jblinde

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2020 12:29 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2020 02:41 ΜΜ CDT

Περιγραφή

This bird obviously jumped out to me as not your standard Wigeon. This is a plumage variation known as a "Storm" Wigeon. First one I have ever seen. @ecarpe didn't you post something about these once upon a time? @sambiology @brentano @gcwarbler

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2020 01:08 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Had a really nice afternoon with Brentano at SouthWest Nature Preserve. Spotted lots of dragonflies and some other neat things too.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

drozdovekie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 08:28 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Lake bed currently dry here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2015

Περιγραφή

Texas iNat gathering in Dripping Springs on November 11, 2015.
Kneeling from left: @mchlfx (checkered shirt), @robberfly, @maractwin (blue shirt), @mksexton, @sambiology, @kueda (red bandana);
standing L to R: Bob (husband of taogirl) and Tuffy the dog, @greglasley, @lotus (sunglasses), @mikaelb, @blubayou (red blouse), @gpstewart (red shirt), @taogirl, @annikaml (sunglasses), @gcwarbler, @connlindajo, @brentano, @billdodd, Wilson (wife of cullen), @cullen, @cgritz, Aaron (husband of cgritz). Photo by Cheryl (wife of greglasley)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2013

Περιγραφή

Serpent Ringtail
Erpetogomphus lampropeltis
male
Cienega Creek,
Big Bend Ranch State Park,
Presidio Co., Texas
22 August 2013

This is the subspecies E. lampropeltis natrix which is visually quite different (more green) from the nominate form in southern California which is quite gray overall.

This is a rare species in Texas, or at least rarely encountered in Texas. Five images posted.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Ιούνιος 2005

Περιγραφή

Arroyo Darner
Rhionaeschna dugesi
male
near Cat Tank
Davis Mountains Preserve (TNC)
Jeff Davis Co., Texas
12 June 2005

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2018 11:41 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Quite a rare species in Texas and my first for this state. upupamartin and I had 6 or 7 of these in this area. Three images of a pair in copula and 3 images of a lone female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2020 10:14 ΠΜ CDT

Περιγραφή

The 'Beaver Ponds' in the Angelina National Forest.

Lifer!

One of two females seen flying in this area today. Both were hunting with brief flights away from tree trunks and then returning; much the same way that a Gray Petaltail does, but more frequently.

I had no idea this Darner would be so small. It seems that the body outline in Dragonflies of Texas (Abbott) is scaled incorrectly. This is a very small Darner!

Update: Following an email conversation with Mike Moore @mike_moore and John Abbott @jcabbott, both have confirmed that this is now the first record of G. antilope in TX. A second record came only a week later (link below), and confirms that this species does actually occur in TX. Previously, the closest observations to TX were in western Louisiana.

To summarize from the several sources John and Mike have provided, here are the primary differences for distinguishing between G. furcillata (Harlequin Darner) and G. antilope (Taper-tailed Darner), with the very informative links included at the bottom:

G. furcillata vs. G. antilope

  • Females only: no sideways '7' on S2 vs. sideways '7' on S2 (clearly visible on this individual).
  • Females only: amber beyond/distal to nodus rather than at or near nodus.
  • Distal cells between veins M2 and Rs at end of hind wing form double cells for ~10 cells vs. ~2-3 cells.
  • Usually 2-3 bridge veins in hindwing triangle vs. single bridge vein in hindwing triangle.
  • No mid-dorsal orange spots on S2-3 vs. mid-dorsal orange spots on S2-3 and sometimes S4.
  • Males only: downward curved appendages vs. straight appendages.

This just goes to show that you never know what you will find when you least expect it! :-)

Thanks very much, Mike and John, for all your help and patience. I really appreciate it!

@greglasley @briangooding @tdavenport @williamedwards @zvkemp @ericisley @gnat79 I'm guessing you all will find this interesting.

https://mcmoore.smugmug.com/Odonates/DelmarvaOdonates/Dragons/Darners/Tapertailed-Darner/i-MZgGjSw/A
https://mcmoore.smugmug.com/Odonates/DelmarvaOdonates/Dragons/Darners/Harlequin-Darner/i-9swnVLS/A
http://www.dpr.ncparks.gov/odes/a/accounts.php?id=56

The second TX record observed one week later on April 3, 2020:

https://www.inaturalist.org/observations/41299234

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tdavenport

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2017 08:49 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Perched along edge of abandoned irrigation canal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 10:22 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Mighty hot and pretty windy, but Monahans blacklighting was still wonderful. I had about 3 stations set up in the sand dunes and quite a few really interesting critters showed up.

Still some work to do on ID's -- will spend more time on these after I upload.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυχτοβάτης (Chordeiles minor)

Παρατηρητής

tadamcochran

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 02:08 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 04:36 ΜΜ CDT

Τόπος

Canadian, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2019 03:28 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Decided to do impromptu mothing at LBJ since it was too hot to explore during the day! And I'm glad I did!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2020 07:49 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2020 07:49 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2020 07:48 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2019 01:35 ΜΜ CST

Περιγραφή

I seem to have a knack for finding Badger's. I nearly stumbled over this fellow will participating in the X-mas bird count at Matador WMA. What was just as surprising was the decent sized Western Coachwhip the badger had found/dug up in late December..

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k8thegr8

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 09:44 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dongminsung

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Confirm?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brentano

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2018 10:56 ΠΜ CDT

Περιγραφή

I'd have to say it's a she and is a little bit gravid.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brentano

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2019 04:47 ΜΜ CST

Περιγραφή

Big Bend Bluebonnets are thick at Big Bend right now.

TPWD is calling this a banner year for Bluebonnets in the Trans-Pecos

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2019 09:52 ΠΜ CST

Περιγραφή

Had a meeting at TPWD headquarters, so I spent the morning looking for salamanders. It was a lovely day!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jblinde

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2019 02:41 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2019 02:40 ΜΜ CST

Περιγραφή

Did some stuff around the house today, but I had to go outside and enjoy some nature. Spotted a few cool things around River Legacy Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

charley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2019 12:03 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2019 07:29 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2019 01:53 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2019 12:44 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τουλίπα (Γένος Tulipa)

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2019 02:54 ΜΜ CST

Περιγραφή

Looks like a population of trout lilies but I will need to come back when they are blooming... I will update this observation when I get flowers...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbertner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2015 04:46 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2018 08:59 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2018 10:40 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Went up a little north to Cooke County to look for some plants and bugs. Found some!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2018 10:20 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On the way south to the Lower Rio Grande Valley for a nature center conference, I decided to do a little black-lighting at La Sal de Rey Wildlife Refuge. The mosquitoes were crazy intense, but after a bit, some more critters showed up.

I'm still working on the ID's of most of these observations. :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2018 08:55 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On the way south to the Lower Rio Grande Valley for a nature center conference, I decided to do a little black-lighting at La Sal de Rey Wildlife Refuge. The mosquitoes were crazy intense, but after a bit, some more critters showed up.

I'm still working on the ID's of most of these observations. :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2018 06:32 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On the way south to the Lower Rio Grande Valley for a nature center conference, I decided to do a little black-lighting at La Sal de Rey Wildlife Refuge. The mosquitoes were crazy intense, but after a bit, some more critters showed up.

I'm still working on the ID's of most of these observations. :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2018 06:09 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On the way south to the Lower Rio Grande Valley for a nature center conference, I decided to do a little black-lighting at La Sal de Rey Wildlife Refuge. The mosquitoes were crazy intense, but after a bit, some more critters showed up.

I'm still working on the ID's of most of these observations. :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2018 01:58 ΜΜ CDT

Περιγραφή

This ID based on my images at:
https://www.inaturalist.org/observations/201026
but it may be a different species?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2015

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2018 03:05 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On my way west to Lennox Woods, I stopped by Coleman Park in Sulphur Springs. This is a GREAT park with some wonderful wildlife habitat -- I highly suggest it!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 1974

Περιγραφή

I'm holding the intact shed skin of a Western Coachwhip which was resident (and frequentlly seen) under this ranch house in Coleman County. I'm 5' 8" (in boots) so the shed skin is something on the order of 6.5 ft long.
My (former) parents-in-law originally had some trepidation about the presence of the snake until I told them how good it was at catching mice and rats. Thereafter the snake became something of a "welcomed guest" or mascot.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2018 10:19 ΠΜ CDT

Περιγραφή

@brentano noticed the blue belly! I was ready to walk on instead of taking yet another pic of a fence lizard.