Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucas_fornero

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 09:16 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttamagno

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 11:53 ΠΜ -03

Περιγραφή

Registro junto a @brenpicco

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρόουρη Βίδρα (Lontra longicaudis)

Παρατηρητής

ttamagno

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Paraná, AR-ER, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttamagno

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 07:56 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttamagno

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 11:12 ΠΜ -03