Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendancole

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 12:43 PM SAST

Τόπος

Swartberg Pass (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2020 12:00 AM SAST

Τόπος

Naudes Nek 2 (Google, OSM)

Περιγραφή

can form dense stands in damp grasslands at altitude; the huge and fragile fls don't close in bad weather

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 12:00 AM SAST

Τόπος

Branksome 7 (Google, OSM)

Περιγραφή

on sandstone; not sure why flowering in early summer...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 12:00 AM SAST

Τόπος

Gateshead 6 (Google, OSM)

Περιγραφή

common on upper s slopes; often in Otomys runs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 12:00 AM SAST

Τόπος

Gateshead7 (Google, OSM)

Περιγραφή

locally common on upper s facing ledges, patchy

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 12:00 AM SAST

Τόπος

Gateshead 6 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2009 10:09 AM SAST

Τόπος

Menzieskraal (Google, OSM)

Περιγραφή

clay soils

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendancole

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2018 10:04 AM SAST

Περιγραφή

Not certain of the specific variety.