Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 01:04 PM CDT

Περιγραφή

Thanks to Eric Knight, who guided me to these. One of our rarest species (and strangely growing in very disturbed habitat). @knightericm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickvarvel

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 08:09 AM CDT

Περιγραφή

Sleeping in an old black-capped vireo nest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 10:24 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 08:32 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollyvonholten

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2018 08:57 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oskarlphansen

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2016

Περιγραφή

waypoint H0510

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2018 08:19 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2018 04:22 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2018 12:24 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 11:06 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2018 02:36 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwn

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2018 06:37 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2017 08:22 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2017 11:25 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2017 09:06 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2017 02:40 PM CST

Περιγραφή

Maybe a victim of that fungus that makes them climb out into the open?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2017 12:17 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2016 02:09 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2016 12:54 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2016 12:35 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2016 06:50 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2016 03:03 PM CDT