Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janie45

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 12:04 PM UTC

Τόπος

Niceville, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 07:06 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dusty_in_vilas-tx

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 01:05 PM CDT

Περιγραφή

I guess
At BugGuide

Ετικέτες

gif

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kavana

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2020 02:37 PM EST

Τόπος

Antarctica (Google, OSM)

Περιγραφή

@rayfisher I think this is the same species as the other I posted the other day. It was very speedy, so I wasn't able to get a great photo, but hopefully a few more features are visible here

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tadamcochran

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019 07:01 AM CDT

Τόπος

irann, Tx (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefan867

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 02:40 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josue_oudin

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 04:50 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehecatlheloderm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2018 09:43 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 07:56 AM CDT

Τόπος

Smithville, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2017 05:19 PM EST

Περιγραφή

Corrected host is Schaefferia cuneifolia (Desert Yaupon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flashberry

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 10:22 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

GCW with breakfast

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

jellyfishmambo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 02:18 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hamsambly

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022

Περιγραφή

Ants not the hoverfly(?) carcass

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nanofishology

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 01:05 PM CDT

Περιγραφή

hunting UNDERWATER

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 09:50 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

centex

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2008 11:23 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2016 01:44 PM EST

Περιγραφή

Cyphonia clavata. La Fortuna de San Carlos, Provincia de Alajuela, Costa Rica.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικάνικος Νυχτονόμος (Tadarida brasiliensis)

Παρατηρητής

kempo63

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2018

Ετικέτες

bat

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

centex

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avery_louie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2020

Περιγραφή

Pretty cool to find this on the way back to shore. Large fish, at least 7" long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tschulze

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 10:06 AM CDT

Τόπος

Frisco, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

There was plenty of white snow-on-the-prairie around, but this was the only one I noticed with the purple-pink tint.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunflowerguy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2006 04:31 PM PDT

Περιγραφή

Daytona Beach. This is the only known population known to exist outside of coastal Texas. originally seen in 1981 by USDA researchers and again in 2006.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 07:24 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 01:22 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2018 08:21 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 01:04 PM CDT

Περιγραφή

Thanks to Eric Knight, who guided me to these. One of our rarest species (and strangely growing in very disturbed habitat). @knightericm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickvarvel

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 08:09 AM CDT

Περιγραφή

Sleeping in an old black-capped vireo nest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 10:24 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 08:32 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollyvonholten

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2018 08:57 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oskarlphansen

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2016

Περιγραφή

waypoint H0510

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2018 08:19 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2018 04:22 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2018 12:24 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 11:06 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2018 02:36 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwn

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2018 06:37 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2017 08:22 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2017 11:25 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2017 09:06 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2017 02:40 PM CST

Περιγραφή

Maybe a victim of that fungus that makes them climb out into the open?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2017 12:17 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2016 02:09 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2016 12:54 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2016 12:35 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2016 06:50 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2016 03:03 PM CDT