Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυχτοβάτης (Chordeiles minor)

Παρατηρητής

lygodium63

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2017 10:15 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυχτοβάτης (Chordeiles minor)

Παρατηρητής

gustavoherrera

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2020 12:01 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franj36

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2018 12:03 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_cicindela_guy

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 01:57 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frandsong

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 12:19 PM CDT

Περιγραφή

Guess the scour from the failure of the reservoir acts enough as a glade for these guys

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 02:51 PM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timur_kalininsky

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 10:11 AM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2018 09:54 PM PDT

Περιγραφή

Plenty of these on the road. Did not appreciate the absurdity of its back legs until I got home.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2017 03:29 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aispinsects

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 08:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tex-anne

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2019 10:58 AM CDT

Περιγραφή

Arethaea ambulator

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2011 09:28 AM PDT

Περιγραφή

Female California thread-leg katydid from Chimineas Ranch, San Luis Obispo County, CA.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2019 05:47 PM CDT

Περιγραφή

Image one backlighted as this Gunnison's Prairie Dog kept a watchful eye on us. Turned out to be a pretty shot even thugh shooting toward the afternoon sun.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jack0inat

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 10:40 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrech

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Τόπος

Paraná, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορεινός Τάπιρος (Tapirus pinchaque)

Παρατηρητής

jfarley25

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

nflicker101

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

"Violet, wake up. There's a deer in the field and I think it has a fawn," Margaret said, bending over me.
I turned over groggily in bed, not really caring, just wanting those last five minutes of sleep.
"Oh."
"Don't you want to see?"
"Not really."
Margaret left, and, after those five minutes, I got out of bed and went downstairs. No one else was up yet, and, mildly interested in the deer, I went outside to see if it could still be there.
Indeed, there was a deer in the field, and I thought I saw a fawn under it. So I got the camera and approached the fence. It bounded away (previous observation), and, where it had been standing, I discovered two tiny twin fawns! The grass was all flattened down, and I saw no sign of the placentas. I'm guessing the mother had already eaten it. (Do they do that to hide it from predators?) The last photo is probably my favorite.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

jefferykarafa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2021 07:01 AM CST

Τόπος

Memphis, TN, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

arielledemerchant

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Περιγραφή

5 white-tailed bucks gathered together

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

greg369

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2020 04:02 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hough

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2016 01:00 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trevcis

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 01:18 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancruzado

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2017 12:53 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirella_cosimato

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 06:43 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cstewart88

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 09:11 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cstewart88

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 08:53 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantlvr

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uzun

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 08:34 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreacala

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 11:36 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trevlove

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 02:19 PM PDT

Τόπος

Barstow, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petr_sonin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhjackso

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 09:50 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noon-mokhayesh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Περιγραφή

Dry Lake Solar

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zackdossey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 06:24 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krmo3

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 05:55 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ectothermist

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 10:41 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 12:55 PM PDT

Περιγραφή

Found under rock, collected, 2 mm, specimen photos taken at California Academy of Sciences, also posted to BG.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 06:11 PM PDT

Περιγραφή

Coll. Guy Green, 12 workers and one solider (?), the specimen which was photographed here. Presumed genus ID?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derek_hameister

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 09:25 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmattoon

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 07:55 AM PDT

Περιγραφή

Pond in Discovery Park

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffabbott

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_rochford

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 03:03 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreyjlange

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2019 09:18 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmoorhatch

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2016 04:04 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreyk

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 10:50 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigjhowe

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 08:51 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρος Λαγόγυρος (Ammospermophilus leucurus)

Παρατηρητής

craigjhowe

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 09:24 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Περιγραφή

Many sleeping turtles.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hfabian

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Περιγραφή

Part of a telemetry study.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 09:54 PM PDT

Περιγραφή

On Purshia stansburyana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2020 06:24 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdawson9229

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 10:21 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

green_bastard

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rangerjosh

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 01:07 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maui_manini

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Περιγραφή

Techno Trail, Cottonwood Valley BLM, Nevada

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mesene

Ημερομηνία

Απρίλιος 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)

Παρατηρητής

jjlisowski

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 08:51 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοπόδαρος Ποντικός (Peromyscus leucopus)

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 11:53 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froggy143

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 08:10 PM MST

Περιγραφή

A bit odd to see these all the way out in the desert.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

austinrkelly

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 10:59 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigjhowe

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2014 01:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μοσχοποντικός (Ondatra zibethicus)

Παρατηρητής

agw

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 01:58 PM EDT

Τόπος

Concord, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mojavedon

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 08:19 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maisie

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2017 04:16 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spyingnaturalist

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 12:45 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 07:41 AM PDT

Περιγραφή

Small striped scorpion under rock, collected.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylenessen

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylenessen

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 08:55 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylenessen

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 08:53 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylenessen

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 08:52 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylenessen

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 06:29 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregg29

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2008 12:00 PM PST

Τόπος

Amboy, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeburchett

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 10:16 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buzzard

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 07:43 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donyates

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 02:04 PM MST

Τόπος

Boundary Cone Road (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 08:44 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobmcd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 10:41 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2018 12:40 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνέλι Της Ερήμου (Sylvilagus audubonii)

Παρατηρητής

mattk561

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 06:15 AM PDT

Περιγραφή

Yolo Bypass Wildlife Area

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνέλι Της Ερήμου (Sylvilagus audubonii)

Παρατηρητής

ccgibbons

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 07:32 AM PDT

Τόπος

Las Vegas, NV, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνέλι Της Ερήμου (Sylvilagus audubonii)

Παρατηρητής

cdrueallen

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 07:23 AM PDT

Περιγραφή

Usually see these rabbits running in and out of the thick Himalayan Blackberry hedges along Rosemary Lane.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rejeanlemay

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2018 03:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galloots13

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 12:30 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

jwalewski

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2016 05:40 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

kyletansley

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018 07:21 PM EDT

Περιγραφή

Keeping an eye on these robins as they quickly grow and prepare to leave the nest. From Monday to Saturday, they went from not even opening their eyes, to having a bunch of feathers and moving around the nest!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

kyletansley

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2018 08:28 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

jcefus

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 05:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

blakemross

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 12:45 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μοσχοποντικός (Ondatra zibethicus)

Παρατηρητής

sariashi

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 09:19 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μοσχοποντικός (Ondatra zibethicus)

Παρατηρητής

tkoffel

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 04:24 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_jaeger_stanley

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 05:27 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ranae

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 06:14 AM PDT

Τόπος

Henderson, NV, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreyjlange

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 10:46 AM PST

Τόπος

Jean, NV, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Περιγραφή

Two Ewes (mothers) and two lambs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκόφερ Του Botta (Thomomys bottae)

Παρατηρητής

scott_stafford

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 11:29 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreala

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 06:59 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahh_rats

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2022 11:58 AM PDT

Τόπος

Las Vegas, NV, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2016 06:55 PM PDT

Τόπος

Las Vegas, NV, USA (Google, OSM)