Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finn_from_nn

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2018 08:14 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rubisco317

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 01:49 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwigia_badensis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 02:49 PM CEST

Περιγραφή

  • Easily confused with S. aeruginosa (rarer in these parts?), best distinguished microscopically
  • Lamellenschneiden gleichfarbig, Ring flüchtig spricht eher für S. caerulea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwigia_badensis

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 11:48 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

thowo

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 03:36 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwigia_badensis

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 11:38 AM CEST

Περιγραφή

on genista tinctoria & inula salicina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwigia_badensis

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 10:53 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwigia_badensis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwigia_badensis

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 01:12 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blaeld

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 08:41 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwigia_badensis

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 01:01 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτομυγοχάφτης (Muscicapa striata)

Παρατηρητής

ludwigia_badensis

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 05:38 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heiland

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2018 11:58 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carabus123

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 06:06 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθραία Το Κενταύριο (Centaurium erythraea)

Παρατηρητής

ludwigia_badensis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 07:51 PM CEST

Τόπος

Wittnau, Germany (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 02:05 PM CET

Περιγραφή

agg.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_wie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 03:54 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwigia_badensis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 03:24 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwigia_badensis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 02:25 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwigia_badensis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 03:33 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lennartm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 04:48 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιδίποδας Ο Κυανωπός (Oedipoda caerulescens)

Παρατηρητής

corinnah

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 05:24 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwigia_badensis

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 02:23 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fotojockl

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 04:58 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corinnah

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 02:36 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fotojockl

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 07:59 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwigia_badensis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwigia_badensis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 07:16 PM CEST

Τόπος

Reilingen, Germany (Google, OSM)

Περιγραφή

not certain

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwigia_badensis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 07:23 PM CEST

Τόπος

Reilingen, Germany (Google, OSM)

Περιγραφή

or. S. pentandra?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwigia_badensis

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 01:52 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwigia_badensis

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 04:50 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwigia_badensis

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 01:07 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwigia_badensis

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 11:29 AM CEST

Τόπος

Utzenfeld, Germany (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwigia_badensis

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 03:51 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 12:12 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwigia_badensis

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 03:19 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwigia_badensis

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 03:54 PM CEST